23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Hangjongeren voor de hal van de ‘Buitenpepersflat’                          

Overlast  is  er  altijd geweest, ook in  De Buitenpepers. Soms met  ergernissen; zo af en toe gelukkig ook met oplossingen. Voor dit Kerstnummer put buurtbewoner Lucia Holtslag uit haar herinneringen. Voor ons buurtblad schreef ze een keurige brief hoe bewoners aan het eind van de vorige eeuw een oplossing zochten en vonden voor overlast van jongeren bij hun flat.

‘Vanaf 1995 woon ik in de ‘Buitenpepersflat’ aan de Buitenpepersdreef, aan de zuidkant van onze buurt. De hal van onze flat zag er destijds heel anders uit dan nu. Links voor de ingang was er een grote bak met rotsblokken: een versiering van de entree van de flat, die er mooi en speels uitzag. Deze natuurstenen bevonden zich onder een overkapping voor de ingang van de flat.

De rotsblokken en de overkapping bleken aantrekkelijk voor hangjongeren, die hier regelmatig kwamen vertoeven. Hier hadden zij een dak boven hun hoofd. Er was beschutting en op de randen van de bak met rotsblokken konden ze comfortabel kletsen en een sigaretje roken. De peuken vulden al snel de spleten tussen de rotsblokken. Dit tot ergernis van de bewoners hier, die de ingang van onze flat langzaam maar zeker zagen verloederen.’

‘We zochten daarom contact met de wijkpolitie en er vond meerdere keren overleg plaats. Wat mij nog altijd is bij gebleven is het advies van de wijkagent om de knapen bij de entree gewoon ‘goedendag’ te zeggen en hen in het gezicht aan te kijken. Volgens de wijkagent weet de jongere dan dat zijn of

haar gezicht herkend zal worden bij een eventuele melding van overlast. In elk geval gingen we ook het ge-sprek aan met de knapen. Het waren vooral jongens die de ingang van onze flat hadden uitgekozen als ‘hun’ hangplek.’

‘Helaas leverden de gesprekken tussen de wijkagent en enkele bewoners met de ‘hangjongeren’ geen resultaat op. Ze bleven komen en daarmee bleef ook de overlast. Uiteindelijk besloten we als bewoners zelf een oplossing te realiseren door het aanpassen van de ingang van de hal. Daarvoor hebben we contact gezocht met de toenmalige verhuurder van onze flatwoningen: ABC Vastgoedbeheer. Na onderling overleg van de huurders en overleg met de verhuurder kozen we uit twee ‘alternatieven’ voor aanpassing van een nieuwe uitbouw

van de entree van onze flat. In sa-menspraak met de verhuurder en een aannemer zijn alle rotsblokken verwijderd. Daarvoor in de plaats kwam een uitbouw van de pui, met daarin alle brievenbussen van alle flatbewoners.’

‘De grote hal van onze flat werd opnieuw geverfd. We moesten als bewoners wél wennen aan de nieu-we grote hal met veel verlichting. Het leek eerst wel een balzaal; de knusse ingang die we eerst hadden was helaas weg. De hangjongeren verdwenen echter ook en daarmee ook de overlast.
We zijn inmiddels al lang weer gewend aan de nieuwe hal, die intussen is versierd met kunstwerken van bewoners zelf. Zo wonen we nu met plezier in onze flat en in onze mooie buurt De Buitenpepers!’