22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Een nieuwe woonwijk vlakbij De Buitenpepers: 300 buurtbewoners bezoeken informatiebijeenkomst 26 juni

Op woensdag 26 juni organiseerde de gemeente ‘s-Hertogenbosch in stadion  De Vliert een informatiebijeenkomst over de plannen voor woningbouw rond het Station Oost en het Stadion De Vliert. Op deze pagina een korte samenvatting van de plannen en enkele kanttekeningen. De gemeente organiseert vier bijeenkomsten over  de plannen rond ‘De Vliert’. Die op 26 juni was de eerste. In totaal bezochten maar liefst 300 bewoners uit de omliggende buurten deze informatiebijeenkomst.

Al twee jaar geleden werd duidelijk dat rond het Station Oost en Stadion De Vliert binnen circa tien jaar 1.800 tot 2.100 woningen gebouwd kunnen worden: bijna twee keer zoveel woningen als in De Buitenpepers. De plannen vormen een onderdeel van het beleid van de gemeente om de woningnood in onze stad aan te pakken, zoals bij de Spoorzone aan de noordkant van Boschveld. In het document van de gemeente staan globale plannen. Uiteindelijk zullen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, onder regie van de gemeente, in de komende jaren de daadwerkelijke nieuwe woningbouw en voorzieningen rond het station en het stadion realiseren.

In de eerste plannen van de gemeente uit 2021 was er nog sprake van het verplaatsen van de NS-station naar een locatie bij het stadion. In de nieuwe plannen komt er rond het huidige station veel woningbouw met mogelijk vier woontorens, van acht tot twintig etages. Uit het document van 54 pagina’s wordt duidelijk dat het hier om een nieuwe stadswijk gaat, met dicht op elkaar staande bebouwing. ‘De Vliert’ wordt ook een buurt ‘in het groen’, zo staat er beschreven. De nieuwe buurt moet ‘gezond’ worden: er komen extra fiets- en wandelpanden. Ook wil de gemeente veel aandacht geven aan ‘bomen, water en groen’. Zo komt er een ‘Vliertpark’ bij. Duidelijk is dat het transferium verdwijnt, evenals het (voormalige) ‘Bastionhotel’. En op termijn krijgt het Piersoncollege een andere locatie.

De nadruk in de plannen ligt bij duurzame woningbouw, vooral voor een- en twee persoonshuishoudens. Bij het realiseren van de tweeduizend woningen streeft de gemeente naar ‘30% sociale huur, 30% middenhuur, 10% betaalbare koopwoningen en 30% vrije sector (duurdere huur- en koopwoningen)’. In de plannen staat ook dat er ‘tenminste duizend  woningen  gerealiseerd moeten worden, waarvan minimaal de helft  in  het  betaalbare  segment’.

De gemeente wil de bouw van de tweeduizend woningen uiterlijk in 2035 afronden. De eerste woningen moeten gebouwd worden vanaf 2027 en de bouw van de laatste woningen moet beginnen in 2030. Daarbij wordt ook een ‘parkeerhuis’ gebouwd, met veel aandacht voor ‘deelmobiliteit’. Denk hierbij vooral aan het delen van elektrische auto’s. Ook een nieuwe fietsonderdoorgang onder de spoorlijn en ‘voorzieningen voor het langzame verkeer’ maken deel uit de van de plannen.

De Buitenpepers in beeld?

Opvallend genoeg staat er niets in de plannen over  de  gevolgen voor de omliggende buurten, zoals De Buitenpepers. In de nieuwe woonwijk komen bijvoorbeeld geen winkels. Dat  betekent ongetwijfeld  meer toeloop  naar de winkels en supermarkten in de nabije buurten, zoals naar de SuperCoop aan de

Buitenpepersdreef. Ook is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor het onderwijs en andere buurtvoorzieningen. In de woontorens en de bebouwing komt op de benedenverdiepingen ruimte voor bedrijven, een kinderopvang en een buurtkamer.

De gevolgen voor de verkeersveiligheid op de wegen rond de woonwijk zijn in de plannen niet uitgewerkt. Op 26 juni werd duidelijk dat de gemeente vasthoudt aan de huidige uitvoering van de Bruistensingel en de twee grote kruisingen bij het NS-station. Op de plaatjes in het plan zijn de kruisingen onveranderd. De Bruistensingel blijft een twee keer tweebaansweg. 

In de plannen ligt de nadruk vooral op de woningbouw. Er staat in het document niets over een mogelijke groene, ecologische verbinding tussen de Heinis en de IJzeren Vrouw. Eerder was dit nog een ‘groene ambitie’ van de gemeente.

Kortom: de gemeente heeft grote en logische ambities rond nieuwe woningbouw. Dat is ook hard nodig vanwege het woningtekort. Er zijn echter nog veel vragen over het verkeer, het groen en de gevolgen voor de nabije buurten. Werk aan de winkel dus voor kritische vragenstellers!

In september wordt deze omgevingsdialoog vervolgd met twee workshopbijeenkomsten en een slotbijeenkomst waarin de gemeente de resultaten zal terugkoppelen aan alle betrokkenen en geïnteresseerden. Voor meer informatie, bekijk je… https://www.denbosch.nl/nl/projecten/de-vliert

Op de website over de gebiedsontwikkeling van de de Vliert kun je de eerste plannen bekijken. Hieronder kun je de plannen van de gemeente ook al downloaden. Het gaat hier om een document van 54(!) pagina’s.

Mocht je tussentijdse vragen hebben, neem dan contact met aanzet-ontwikkelkader-fase-1-de-vliertDownloaden