28 september 2023

De Buitenpepers nu tóch in beeld voor aansluiting op een collectief warmtenet als alternatief voor aardgas (tussen 2033 en 2035)

Op 10 oktober neemt de Bossche gemeenteraad een besluit over de vervolgstappen rond de energietransitie in onze stad. In De Buitenpepers zijn we al in 2019 begonnen met een traject – met een lange adem – om bewoners te informeren over energieverbruik, woningisolatie en recent nog over warmtepompen. Ook adviseerden leden van de Bewonersgroep Energietransitie de gemeente bij een onderzoek naar de mogelijkheden voor een collectief warmtenet voor onze buurt. De gemeenteraad bespreekt op 25 september de zogeheten ‘Transitie Visie Warmte 2.0’, de TVW 2.0.: een plan van aanpak om de gemeente uiterlijk in 2045 volledig aardgasvrij te maken. Dat plan is gebaseerd op de Klimaatwet van 2019. In oktober volgt een besluit van de raad over de route en de aanpak van de energietransitie.

Onverwachts biedt de TVW 2.0. voor De Buitenpepers een nieuw perspectief voor een collectief warmtenet, met restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RIZW) bij Treurenburg als warmtebron. Uit een stedelijk onderzoek komen nu twee forse warmtebronnen naar voren: de Maas en de RIZW. Hieronder de tekst uit de RIZW 2.0.

Op grond van dit onderzoek komt De Buitenpepers in beeld om aangesloten te worden op een warmtenet in de wijk Noord, met de restwarmte van de RIZW als warmtebron. Voor onze buurt betekent dit een mogelijk aansluiting in de periode 2033-2035. Dus pakweg over tien jaar. Wederom een plaatje:

De Buitenpepers worden hierbij apart genoemd in de TVW 2.0.: eerst was onze buurt ‘buiten beeld’, nu weer ‘in beeld’.

Gevolgen voor de energietransitie in onze buurt

Voor de komende tien jaar betekent dit dat bewoners in onze buurt verder kunnen met woningisolatie, met als doel om alle woningen in onze buurt ‘aardgasvrijklaar’ te maken. Bij de presentatie van de plannen aan de gemeenteraad op 18 september maakte de projectleider van de gemeente ook duidelijk dat bewoners niet gedwongen kunnen worden om hun woning aan te sluiten op een collectief warmtenet. Dat kan alleen veranderen als er een nieuwe Warmtenet komt.

De plannen voor de aanleg van een collectief warmtenet in de wijk Noord tot 2035 zien er als volgt uit: plaatje uit de TVW 2.0. De gemeente wil éérst aan de slag met de aanleg van een warmtenet gekoppeld aan de RIZW, het groene deel van het plaatje hieronder. De planning voor een warmtenet voor de Maaspoort en Empel, met aquathermie uit de Maas, is voorzien ná 2035.

Het meedoen van actieve bewoners – informatie naar alle bewoners

In de TVW 2.0. is er ook aandacht voor de communicatie met bewoners en de rol van de actieve bewoners als adviseur aan de gemeente. Daarover staat in de TVW 2.0. het volgende:

Hoe gaat dit verder?

Tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad op 16 september aan onze buurt https://www.debuitenpepers.nl/ontmoeten/werkbezoek-gemeenteraadsleden-16-september/ en bij het inspreken bij de gemeenteraad op 18 september hebben leden van de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers duidelijk gemaakt dat de plannen in de TVW 2.0. een basis bieden voor verdere samenwerking tussen de actieve bewoners en de gemeente. De gemeente erkent de rol van de bewonersgroep. Voor die groep is overigens wél de communicatie met alle bewoners van belang. Na een definitief besluit van de gemeenteraad op 10 oktober gaan de leden van de bewonersgroep met elkaar in gesprek om zich te bezinnen over hun eigen vervolgstappen.

Ingesproken tekst bij de gemeenteraad op 18 september

De onderstaande tekst is namens de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers ingesproken bij de gemeenteraad op 18 september.