22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Gemeenteraadsleden zijn onder de indruk van bewonersinitiatieven in De Buitenpepers

Op zaterdagmorgen 16 september maakten tien gemeenteraadsleden van negen raadsfracties (Bossche Groenen, CDA, D66, Groen Links, Leefbaar ‘s-Hertogenbosch, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 50 Plus en VVD) kennis met contactpersonen van verschillende bewonersinitiatieven in De Buitenpepers. De raadsleden maakten een wandeling van twee uur door onze buurt. Hun door enkele actieve bewoners georganiseerde werkbezoek startte bij de Kuil bij de Vijfde en Zesde Buitenpepers, waar juist op dat moment de schoonmaakactie van de Vereniging Kontaktgroep De Buitenpepers startte. De route voerde langs de buurtkamer van Annie Heesters, met aandacht voor ontmoeten en zorg in de buurt. Er was direct applaus voor haar initiatief!

Daarna liepen de raadleden naar de vernieuwde speeltuin in de Vierde Buitenpepers en de voetbalkooi aan de Buitenpepersdreef (met aandacht voor veiligheid in de buurt). In de Buitenpepershof, het oostelijk erf van de Derde Buitenpepers, kregen de raadsleden informatie over de aanpak van het tegelwippen, de vergroening en de biodiversiteit in onze buurt. Tenslotte is er met hen in de bewonersruimte van de Flat Ortduynen gesproken over de kansen voor de energietransitie in De Buitenpepers en in onze wijk Noord.

Foto’s op deze pagina van buurtbewoner Dennis Khalil: zie ook http://www.fotodennis.com

Telkens voerden andere bewoners het woord. Adriana Hernández gaf uitleg bij de zesentwintigste schoonmaakactie in onze buurt en Annie Heesters informeerde de raadsleden over haar initiatief om in 2019 een buurtkamer te starten, bij gebrek aan een ontmoetingsplek in onze buurt. Irene Hinderks en Mirjam Alders vertelden over het soms moeizame proces van drie jaar om samen met de gemeente de speeltuin in de Vierde Buitenpepers te vernieuwen en Hans van Ettekoven vertelde bij de voetbalkooi over de veiligheidsapps in onze buurt en het contact met de wijkagent en de BOA’s.

Maurits Tax en Evert-Jan Ulrich van de Buurtgroep Groen Doen in De Buitenpepers en de Werkgroep Natuur op Noord gaven met passie uitleg over de vergroening, waaronder de aanleg van tien groenperken in onze buurt. En Johan Strang en Gabbie van der Kroef, foto hieronder, gingen tenslotte met de raadsleden in gesprek over de woningisolatie in De Buitenpepers, het onderzoek naar de alternatieven voor aardgas en de buurtontwikkeling. Dank aan alle sprekers: de raadsleden waren duidelijk onder de indruk van alle buurtinitiatieven. En natuurlijk feliciteerden zij ons met het vijftigjarig bestaan van onze buurt en ons geweldige buurtfeest vorig weekend!

Rode draad in de boodschap aan de raadsleden was: bewoners kunnen hier heel veel zelf, maar af en toe hebben we de gemeente nodig voor advies, doorpakken, tijd en ook geld. Soms gaat dat goed, af en toe ook niet. Goed overleg is met de ambtenaren, de wijkmanager en ook wel eens met de wethouders is daarom nodig. Daarbij is duidelijkheid en perspectief nodig. Duidelijkheid over welke steun de gemeente wel en niet kan bieden. En perspectief over de plannen voor de infrastructuur in Noord, denk bijvoorbeeld aan de bouw van woningen bij het Station Oost, de omgevingsvisie van de gemeente en de aanpak van de energietransitie. Daarover willen actieve bewoners waar nodig in gesprek met de gemeente, constructief en kritisch, liefst ook met afspraken over vervolgstappen.

De boodschap van de bewoners over de gewenste samenwerking met de gemeente en duidelijkheid over perspectieven en vervolgstappen kwam duidelijk over bij de raadsleden, zo bleek uit een afsluitende ronde aan het eind van het werkbezoek. Komende week zien sommige bewoners de raadsleden opnieuw: maandag bespreekt de gemeenteraad de zogeheten Transitie Visie Warmte 2.0. Daarin staat onder meer dat De Buitenpepers voor 2035 kans maakt op aansluiting op een collectief warmtenet voor de wijk Noord (plaatje hieronder uit de concept TVW 2.0.)

De volgende raadsleden hebben meegedaan aan het werkbezoek: Adriana Hernández (50PLUS), Eileen Samshuijzen (Partij voor de Dieren), Freek van Haren (VVD), Judith Hendrickx (Bossche Groenen), Koen Vossen (Partij van de Arbeid), Nicole Huijbrechts (GroenLinks), Rachna Lipman (CDA), Rinie Mees (Leefbaar ’s-Hertogenbosch), Stan Peters (Partij van de Arbeid) en Vivian Muller-Laumans (D66).