23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers

Op 28 november 2019 presenteerden de leden van het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. Een plan voor de stappen in De Buitenpepers op weg naar het aardgasvrij-klaar maken van zoveel mogelijk woningen en panden in onze buurt. Daarna pakte de Coördinatiegroep Buurtplan 2020 de uitvoering van het buurtplan op. De uitbraak van het coronavirus leek toen nog beperkt tot China, maar inmiddels zitten we in een tweede lockdown.

Op woensdagavond 16 december 2020 maakte de Coördinatiegroep afspraken over hoe we volgend jaar met steun van de gemeente dóórgaan. Dat doen we via onder meer een straataanpak én door het informeren van de bewoners over de warmtevisie voor onze buurt voor de komende tien jaar. Dat laatste willen we doen door middel van informatie via ons buurtblad de Peperpraat en een online-voorlichtingsbijeenkomst of een echte buurtbijeenkomst als de coronamaatregelen dat toelaten.  De Coördinatiegroep Buurtplan 2020 besloot ook om haar naam aan te passen voor 2021: vanaf nu noemen we onszelf de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers.

Wat gaan we doen in 2021?

Woningisolatie

 • Op weg naar een CO2-neutrale stad in 2050 zijn het gebruik van minder energie in het eigen huishouden én woningisolatie de eerste stappen. Daarover gaan we om te beginnen vanaf de tweede helft van januari in gesprek – liefst huis-aan-huis – in enkele straten in onze buurt.
 • We mogen bij de straataanpak een beroep doen op de ondersteuning van welzijnsorganisatie Farent én Energieadviesbureau073, dankzij de gemeente. Beide organisaties werken met ons mee om bewoners zo goed mogelijk te informeren over de collectieve inkoop van dak-, vloer-, spouwmuurisolatie. Per straat zoeken we met de bewoners voor iedere woning naar passende maatregelen om het wooncomfort te verhogen, het energiegebruik en CO2-uitstoot te besparen en de energienota te verlagen.
 • Een nieuwe financiële werkgroep maakt maken voor de bewoners berekeningen van de kosten van de isolatiemaatregelen, de resultaten van de isolatie, de gevolgen voor de energienota én de mogelijkheden van financiering via subsidies, een lening of aanpassing van de hypotheek. De berekeningen maken we samen met een financiële expert. Deze werkgroep geeft ook een toelichting over de ‘terugverdientijd’ van de investeringen voor het isoleren van een woning of pand.

Een warmtevisie voor de hele stad: een warmtenet in onze buurt?

 • De gemeenteraad neemt in oktober 2021 besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. Mogelijk is De Buitenpepers één van die buurten. Overigens zónder verplichting dat een bewoner zijn woning moét gaan isoleren.

De keuze voor welke buurten als eerste praktische en financiële steun krijgen om aardgasvrij te worden hangt onder meer af van de betaalbaarheid van een alternatief voor aardgas én de animo bij bewoners.

 • De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers wil daarom in augustus een buurtbijeenkomst organiseren over de warmtevisie van de gemeente en de gevolgen voor onze buurt. Vanzelfsprekend halen we dan ook zoveel mogelijk reacties op van bewoners.
 • Het ziet er naar uit dat voor De Buitenpepers een laag- of middeltemperatuur warmtenet in combinatie met warmte-koude-opslag het beste alternatief is voor aardgas.
 • Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt met dieper onder de grond twee opslagpunten voor warmte en kou in de vier seizoenen.

Dat warme water wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Daardoor hoeft er niet meer in ieder huis een cv-ketel op aardgas te hangen. Voor een mogelijk warmtenet in De Buitenpepers zijn overigens nog verschillende uitvoeringen van een warmtenet mogelijk.

 • De Bewonersgroep Energietransitie heeft daarom de Avans Hogeschool – studierichting Bouwkunde en Civiele Techniek – gevraagd om voor drie opties van een warmtenet de kosten en de opbrengsten te berekenen. De uitkomsten van dat onderzoek – welke warmtenet past goed bij onze buurt? – willen we in april voorleggen aan de bewoners in onze buurt.
 • Overigens hebben we de Avans Hogeschool ook gevraagd om in het onderzoek aandacht te besteden aan de bouwtechnische mogelijkheden om in onze buurt een klein buurthuis of een buurtkamer te realiseren.

Geen buurtvereniging maar een bewonersplatform

 • Eén van de drie werkgroepen die zijn ontstaan vanuit het Buurtplan 2020 was de Werkgroep Buurtvisie. De vijf leden van deze werkgroep hebben in de voorbije zomer een rondgang gemaakt door onze buurt. Die ‘scan’ leverde een mooi document op: ’12 Aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’. De aanbevelingen gaan over: 1. Activiteiten en ontmoeten, 2. De Openbare Ruimte, 3. Veiligheid en verkeersveiligheid, 4. Groenbeheer, klimaatadaptatie en de energietransitie.
 • Een breed palet dus. De brochure met de aanbevelingen is verspreid onder bijna honderd bewoners in onze buurt, die bijna allemaal in hun eigen straat actief zijn in een bewonersgroep of buurtgroep.
 • Oorspronkelijk was het ons idee om in 2020 een buurtvereniging op te richten; zo dachten we de activiteiten van alle bewonersgroepen te kunnen steunen. Uit reacties van buurtbewoners én de ervaringen van andere buurten bleek dat een extra buurtvereniging in onze buurt niet nodig is. Wel willen we in januari of februari 2021 starten met een online-uitwisselingsbijeenkomst tussen bewoners (vertegenwoordigers) van alle bewonersgroepen en straten uit onze buurt.

Dit Bewonersplatform De Buitenpepers kwam op 11 februari 2021 voor het eerst bijeen. Dit overleg is bedoeld om de ervaringen van alle bewonersgroepen in onze buurt uit te wisselen. En het leidde weer tot nieuwe ideeën rond activiteiten, de openbare ruimte, veiligheid, groenbeheer en klimaatadaptatie