24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Buurtbijeenkomst ‘De energietransitie in De Buitenpepers’: veel informatie over aanpak van de gemeente en wat je zelf kunt doen aan woningisolatie

Onze buurt ís en blijft betrokken bij de energietransitie! Die conclusie mag je trekken na alweer de zesde bewonersbijeenkomst over woningisolatie en de aanpak van energietransitie door de gemeente. Na vier buurtbijeenkomsten in 2019 en één in 2021 waren afgelopen woensdagavond 2 november ruim zestig bewoners bereid om anderhalve kilometer buiten de buurt bijeen te komen in de Brede Bossche School Haren Donk Reit. Een locatie dichterbij was helaas niet beschikbaar. De Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers organiseerde deze voorlichtingsbijeenkomst, met budget van en in samenspraak met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De bezoekers kregen veel informatie – over de besluiten van de gemeente, energiearmoede en over woningisolatie – én er was ruimte voor vragen. De grote zaal in de BBS zat vol. Er moesten stoelen bij. Gespreksleider en buurtbewoner Bart Eigeman haakte hier direct op in: ‘Welkom allemaal! Er gaan veel makke schapen in een hok, maar ik ben benieuwd of u ook mak bent vanavond?!’ De toon was direct gezet: deze avond was bedoeld om bewoners te informeren en reacties te horen.

Wat doet de gemeente in 2023?
Wethouder Mike van der Geld gaf uitleg over de energie-aanpak van de gemeente en de steun aan de buurt. In het eerste kwartaal van 2023 wordt duidelijk of De Buitenpepers een startbuurt wordt, op weg naar een meerjaren-uitvoeringsplan om onze buurt aardgasvrij(klaar) te maken. In de tussentijd moet onderzoek uitwijzen of er in onze buurt een collectief duurzaam alternatief voor aardgas haalbaar en betaalbaar is. Daarvoor loopt nu een onderzoek, in opdracht van de gemeente, bij Royal HaskoningDHV.

Van der Geld: ‘Jullie buurt kán een startbuurt worden als blijkt dat een collectief warmtenet mogelijk is. Mocht een warmtenet niét haalbaar zijn, dan wordt de steun aan ook jullie buurt in 2023 afhankelijk van de vraag of er in jullie buurt veel energiearmoede is. Als blijkt dat er sprake is van ‘bovengemiddelde energiearmoede’, dan krijgt een buurt extra steun. Aan buurten waar er niét sprake is van ‘bovengemiddelde energiearmoede’ geven we volgend jaar nog beperkte steun, met een klein budget en beperkte menskracht. We kiezen voor extra steun aan buurten met bovengemiddelde energiearmoede, omdat daar de kwetsbaarheid van bewoners het grootste is.’

Kritische vragen
De informatie van wethouder riep veel reacties op. Bijvoorbeeld de vraag: ‘Uw boodschap is eigenlijk: hou er rekening mee dat volgend jaar de buurt nog maar weinig steun krijgt van de gemeente. Eerst steunde u drie jaar De Buitenpepers. Waarom laat u onze buurt vallen?’ De wethouder ontkende dat. Van der Geld: ‘De Buitenpepers krijgen hoe dan ook steun voor de aanpak van voorlichtingsactiviteiten rond woningisolatie. Volgend jaar kiest de gemeenteraad een tweede startbuurt. ’t Zand is al zo’n startbuurt. De huidige onderzoeksbuurten, waaronder De Buitenpepers, die géén startbuurt worden en waar geen sprake is van ‘bovengemiddelde energiearmoede’, krijgen volgend jaar een lichte ondersteuning’.

Enkele bezoekers trokken daarop direct de conclusie dat ze nu beter zélf hun huis kunnen verduurzamen zónder een collectieve warmteoplossing voor de buurt. De wethouder maakte duidelijk dat éérst het onderzoek duidelijk moet maken welke kansen er voor een warmtenet voor De Buitenpepers er zijn. Al zei hij ook: ‘De praktijk wijst uit, dat de aanleg van zo’n warmtenet nog wel enkele jaren kost.’

De Bewonersgroep gaat dóór met informatie over woningisolatie
De Bewonersgroep Energietransitie wil in elk geval dóórgaan. Ook in 2023. Met de nadruk op voorlichting over woningisolatie. Ook als onze buurt geen startbuurt wordt. Daarvoor is volgens de actieve bewoners wel geld nodig, méér dan vooralsnog door de gemeente voor ‘light-buurten’ wordt geboden. De leden van de Bewonersgroep willen daarover nog met de ambtenaren en de wethouder in gesprek. Gericht op voldoende budget en ondersteuning van energieadviseurs om door te gaan met de zogeheten ‘stratenblokaanpak’.

Energiearmoede
Een flink aantal bewoners bezocht deze bijeenkomst niet alleen vanwege de energietransitie. Zij hebben grote zorgen over het betalen van hun enorm gestegen energienota. Daarom gaf de gemeente ook nadrukkelijk informatie over de steun aan Bosschenaren, die hun energierekening niet meer kunnen betalen (daarvoor binnenkort meer op deze site).

Energieadviseur Milko van Wegberg beantwoordde flink wat vragen over woningisolatie in De Buitenpepers.

Woningisolatie, hoe dan?

Na de pauze stond het tweede deel van de avond in het teken van woningisolatie. Energieadviseur Milko van Wegberg gaf uitleg over waarop je moet letten als je als huiseigenaar jouw huis (verder) wilt isoleren. Hij ging in op vragen als ‘Moet ik een nieuwe cv-ketel aanschaffen op gas of een (hybride-) warmtepomp of wachten op warmtenet? Isoleren en zo tocht en kou aanpakken? Isoleren, zonwering aanbrengen, een groene tuin en zo de hitte in huis aanpakken? En hoe gezond is het in mijn woning? In een woning in De Buitenpepers gaat gemiddeld 5% van het gas op aan koken, 15% aan warm water en 80% aan het verwarmen van het huis. Door de extreem gestegen energieprijzen is de maandlast per woning nu gemiddeld gestegen van € 146 in 2021 naar nu € 402. De verwachting is dat de prijzen als het gevolg van het ‘prijsplafond’ in 2023 dalen naar gemiddeld € 265 per woning per maand.

Voor de volledige informatie over woningisolatie van EnergieadviesNul73 raadpleeg het verslag van de bijeenkomst; dit verslag kun je aanvragen via een mail naar energiegroepbuitenpepers@gmail.com

Via de volgende link kunt u zich aanmelden een persoonlijk adviesgesprek aan huis door een adviseur van EnergieNul73Advies:
https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch/indebuurt/projecten/persoonlijk-adviesgesprek-s-hertogenbosch of https://brabantwoontslim.nl/s-hertogenbosch

Was deze bijeenkomst waardevol?
De betekenis van deze buurtbijeenkomst is vooral dat bewoners uitgebreid geïnformeerd zijn, dat er ruimte was voor vragen, dat er veel ‘nieuwe gezichten’ waren en dat onze buurt lééft: bewoners zijn betrokken, bij elkaar en bij de hele buurt. Dat bleek óók uit de reacties van de bezoekers. Dank aan iedereen die naar deze avond is gekomen, zowel de sprekers, de vragenstellers én de luisteraars. En dank ook aan de twee gespreksleiders, Bart Eigeman en Gabor Martens: ook door hen was dit een levendige bijeenkomst.

Gabbie van der Kroef