23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Welkom in De Buitenpepers – Wat is dit voor een buurt?

De Buitenpepers is een bruisende buurt in ’s-Hertogenbosch

Onze buurt ligt ten noorden van het centrum van de stad. De straten  hebben geen namen, maar zijn genummerd van de Eerste Buitenpepers tot en met de Achtste Buitenpepers. De straten, met uitzondering van de Vijfde-, Zesde- en Zevende Buitenpepers, liggen de Buitenpepersdreef, welke verbonden is aan de westkant met de Rompertsebaan, net als de Vijfde- en Zesde Buitenpepers, en aan de oostkant met de Bruistensingel. De Zevende Buitenpepers is als enige slechts bereikbaar via de Zevenhontseweg aan de noordkant. Westelijk van de Rompertsebaan horen ook de Nico Schuurmanslaan en de Frans Fransenstraat bij De Buitenpepers. Daar is onder meer de Fontys Hogeschool gevestigd, evenals een huisartsenpraktijk en een apotheek. Middenin in de buurt staat de SuperCoop, een grote supermarkt aan De Buitenpepersdreef.

Een ruime en groene buurt

Kenmerkend voor de buurt is de ruime indeling. Er is veel ruimte tussen de straten, er zijn veel plantsoenen en ook is er veel parkeergelegenheid. De buurt is gebouwd tussen 1973 en 1975, toen de grondprijzen nog laag waren. Daarvoor was onze buurt een polder met in het midden, van oost naar west, een zomerdijk van de Maas: de dijk van De Heinis naar Orthen. De dijk ligt er nog steeds, als fietspad, en vormt een natuurlijke ‘afscheiding’ tussen de noordelijke en de zuidelijke Buitenpepers.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft De Buitenpepers ingedeeld bij het stadsdeel Noord.

Bijna vijftig jaar oud

De leeftijdsopbouw van de bevolking in onze buurt is vergelijkbaar met het gemiddelde in geheel ’s-Hertogenbosch, maar met iets meer oudere bewoners. Toch is de buurt ideaal voor jonge gezinnen door de ruime plantsoenen en de loop- en fietsroutes door de buurt.

De inkomens in De Buitenpepers zijn gemiddeld. In onze buurt wonen meer mensen met een Nederlandse achtergrond dan elders in de stad. En er is hier wat meer dan gemiddeld een waardering voor het contact met buurtgenoten. Er zijn in onze buurt veel buurtactiviteiten!

De Buitenpepers in cijfers

Er wonen hier ruim tweeduizend mensen, 2.160. 19% van hen is jonger dan 20 jaar (hele stad 21 %), 62%van de bewoners heeft een leeftijd van 20 tot en met 64 jaar (hele stad 61%) en 19% van de bewoners is 65 jaar of ouder (hele stad 17,5%). Het gemiddelde inkomen is € 25.800 per bewoners (hele stad € 26.500). Daarvan heeft 5,3% een inkomen onder de lage-inkomens grens (hele stad 8,5%). Het aantal bijstand- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bedraagt 5,0% (hele stad 7,0%) en het aantal werkzoekenden zonder baan is 4,0% (hele stad 6,0%).

Er staan in onze buurt 1.017 woningen. 89% van de woningen zijn gebouwd in de jaren ’70, 2% tussen 1990 en 2004 en 8% tussen 2015 en 2016. 57% van de huizen zijn koopwoningen, 21% van de woningen is in huur bij woningbouwcoöperaties, 20% bij overige huurders. Het aantal eengezinswoningen bedraagt 61%. 29% van de woningen bestaat uit flats en appartementencomplexen.

De gemiddelde grootte van de huishoudens is 1,9 persoon (hele stad 2,1 persoon). 23% van de huishoudens heeft kinderen (hele stad 32%). 6,5% van de bewoners heeft een niet-westerse achtergrond (hele stad 11,4%). Het aantal auto’s per km2 is in onze buurt drie keer zo hoog als elders in de stad: 2.221 auto’s per km2 (hele stad 714): De Buitenpepers is kortom een echte forenzenbuurt. (Alle cijfers zijn van eind 2018 en zijn afkomstig uit de Wijk- en Buurtmonitor.)