Wie doet wat in De Buitenpepers? Hier staan alle actuele contactgegevens…

Om de contacten tussen bewoners te versterken vind je hieronder alle contactgegevens van alle werkgroepen en verenigingen in onze buurt. Vanwege de Privacywet zijn alle contactpersonen gevraagd of zij akkoord gaan met de publicatie van hun gegevens. De gegevens zijn vermeld met ieders toestemming. De gegevens hieronder zijn aangepast per 1 september 2022.

Begeleidingscommissie MFE Rompertstaete (Novadic Kentron) Mieke Christophe,

me.christophe@tiscali.nl

Begeleidingscommissie Flat Ortduynen

Wethouder Schuurmanslaan 131, Gerard Ackermans (vz.),

bewonerscommmissieortduynen@kpnmail.nl

htttps://bewonerscommissieortduynen.jimdofree.com/

Bewonersgroep Buitenpepershof, Derde Buitenpepers en Buitenpepersdreef (Buitenpepershof)

Frans van Hattum, buitenpepershof@gmail.com

Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers en Werkgroep Woningisolatie

Anine Vloedgraven, tel. 06-30254862, energiegroepbuitenpepers@gmail.com

Sociale Buitenpepers app en Bewonersplatform De Buitenpepers

Siegfried Willems, Ken Yau en Elise Quant, peperplatform@gmail.com

Bewonersvereniging Vijfde en Zesde Buitenpepers (huurdersvereniging)

Yvonne Holwerda, bewoners56@gmail.com

‘Bij Annie op de koffie’ en gespreksavonden

Annie Heesters, a.heesters@home.nl Buitenpepersdreef 240

BuitenpepersInAction4UKR

Ardi Voets, Keesje Hoes, Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef Heb je vragen? Mail naar buitenpepers.helpukr@gmail.com

BuurtApp Zevende Buitenpepers

Hans van de Rijt, jwpvdryt@planet.nl jwpvdryt@planet.nl tel. 06-28203565, tel. 073-6411999

Buurtpicknick en filmavond

Machteld Terlingen, machteld.terlingen@gmail.com

Elektrische deelauto’s ‘De Mobiele Brigade’

Jaap Klink, jaap@broed.nu

Facebookpagina De Buitenpepers

Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581, gabbievanderkroef@hotmail.com

Gierzwaluwen in De Buitenpepers

Ferd Sauter en Jan van den Elshout, gierzwaluwbp@gmail.com

Halloweenoptocht

Kim White, buitenpepershalloween2@gmail.com

Kontaktgroep Vereniging De Buitenpepers (schoonmaakacties, Koningsdag, Sinterklaasoptocht)

Adriana Hernández, debuitenpepers@gmail.com

Initiatiefgroep Buurttop – De toekomst van onze buurt

Siegfried Willems, swillems@home.nl swillems@home.nl

PeperOLympiade (voorbereidingsgroep voor deze spelactiviteit voor kinderen)

Miekske van der Sman, peperolympiade@gmail.com

Projectleider Aardgasvrije buurten Gemeente

Luc Pellis, l.pellis@s-hertogenbosch.nl l.pellis@s-hertogenbosch.nl

Redactie en advertenties Peperpraat

Gabbie van der Kroef, tel. 06-40239581, gabbievanderkroef@hotmail.com

Rommelmarkt in De Buitenpepers,

Kim White, buitenpepersrommelt@gmail.com

Rubriek ‘Binnenkijken in De Buitenpepers’ (artikelenreeks in de Peperpraat) 

Gabbie van der Kroef, gabbievanderkroef@hotmail.com

Rubriek ‘Peperprofessionals’ (artikelenreeks Peperpraat) 

Caroline Timmermans, carolinetimmermans@ziggo.nl carolinetimmermans@ziggo.nl

Vereniging van Eigenaren VvE Flats Buitenpepersdreef

Johan Strang, johan@vantulden.eu johan@vantluden.eu

Vereniging van de Eigenaren VvE Vier op Dreef Vierde Buitenpepers en Buitenpepersdreef

Siegfried Willems, swillems@home.nl

VvE Vereniging Mandelig Eigendom Buitenpepers, VMEB 28 huizen met even nummers van Buitenpepersdreef 158-188 en Derde Buitenpepers 20-42, Jan van den Elshout, vmebuitenpepers@gmail.com

Website Buitenpepers.nl – beheer van de website

Bart van Dijck, bart@gufp.nl bart@gufp.nl

Werkgroep Energiestrategie (onderzoek alternatieven aardgas)

Gabbie van der Kroef, gabbievanderkroef@hotmail.com

Werkgroep Heinistuin

Machteld Terlingen, natuurgebiedheinis@gmail.com

Werkgroep Natuur op Noord

Maurits Tax, werkgroepnatuurnoord@gmail.com

Werkgroep Speeltuin Vierde Buitenpepers

Mirjam Alders, speeltuinbuitenpepers@gmail.com

Wijkmanager voor de wijk Noord

Ronnie van Gaal, tel. 06-55190462, r.vangaal@s-hertogenbosch.nl

Wine-and-dine Buurtdiner De Buitenpepers

Siegfried Willems, Elise Quant en Philip Hoek, winedinebuitenpepers@gmail.com