23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Aan de slag met de resultaten van de Buurttop De Buitenpepers!

Op maandagavond 11 december kwam acht buurtbewoners bijeen om te bespreken hoe we met de verschillende thema’s van de Buurttop verder gaan. We deden dat vanzelfsprekend in de Buurtkamer bij Annie Heesters.

Ons overleg begon met een terugblik op het verloop en de uitkomsten van de Buurttop zelf. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst met nieuwe gezichten en nog wel te weinig jonge bewoners. De projectleiders van de gemeente gaven heldere informatie, ook over wat nog onduidelijk is m.b.t. de omgevingsvisie en de aanleg van een warmtenet. Er is tijdens de Buurttop over en weer naar elkaar geluisterd tussen bewoners en de mensen van de gemeente. De bewoners(groepen) waren tot nu toe georganiseerd op deelonderwerpen; nu wordt de samenhang tussen de onderwerpen (ontmoeting, eenzaamheid, vergroening, veiligheid, infrastructuur en energietransitie) zichtbaar en voelbaar.

Op 11 december hebben we gesproken over de vervolgstappen rond zes thema’s.

 • Het ‘Ouder worden en meer zorgen voor elkaar’, vraagt dat we elkaar kennen. Als er meer zorg  nodig is, hoe scheppen we daar binnen onze buurt gelegenheid voor?
 • Elly, Jeanet, Annie  hebben eerst informatie uitgewisseld en een inventarisatie gemaakt van voorbeelden van initiatieven van nieuwe woonvormen voor senioren. 
 • Denk aan het verbinding maken tussen buurtbewoners om het onderlinge contact te stimuleren. Zoals: telefoonverbinding en WhatsApp-groepen.
 • Zijn er gegevens over hoeveel senioren er in onze buurt wonen? Wat zijn hun behoeften?
 • Er dient meer aandacht te zijn voor de kwaliteit van het groen in onze buurt. Denk ook aan waterdoorlatende tegels voor de parkeerplaatsen, als middel om de hittestress in onze buurt aan te pakken.
 • Stoepen verbreden. Kinderen moeten nu de weg oversteken om speelplek te bereiken.
 • Kunst op containers.
 • Planning gemeente is 2025 onderhoud straten, dat kan een momentum zijn: Hoe verder?
 • Siegfried en Hans bundelen de signalen van buurtbewoners rond onveiligheid en meldden dit aan de wijkagent.
 • De Werkgroep Groen Doen De Buitrenpepers gaat in 2024 verder met de aanleg van groenperken in onze buurt. De perken worden groter dan de eerste perken van 2023.
 • Kritiek van buurtbewoners was dat de eerste perken er ‘niet zo mooi uitzien’. Daar houdt de buurtgroep rekening mee bij de aanleg van de volgende perken. 
 • Tijdens de Buurttop is er vooral gesproken over woningisolatie: niet over de energietransitie als zodanig.
 • De Werkgroep Woningisolatie komt regelmatig bij elkaar. Zij zetten zich vooral in voor de aanpak van woningisolatie bij de huizenbezitters.
 • Voor de VvE’s heeft de gemeente nu een apart ondersteuningsprogramma ontwikkeld.
 • Hoe kunnen we de samenwerking met de gemeente rond de ‘derde weg’ doorontwikkelen?
 • Er zijn nieuwe contacten met de gemeente rond het onderhoud van de brandgangen. Die moeten worden opgeknapt met verduurzamingskansen (afwatering, groene daken, andere tegels, enzovoorts). Hoe kunnen we hier leren van elkaar, juist op het gebied van mandeligheid (gemeenschappelijk beheer)?
 • Er zijn al ervaringen hiermee opgedaan rond de Buitenpepershof (Derde Buitenpepers) en in de brandgang van Vieropdreef, tussen de Buitenpepersdreef en de Vierde Buitenpepers.

Hoe komen we nu tot een gezamenlijke buurtvisie, in samenspraak met de gemeente? Kunnen we daarbij ‘de derde weg’ bewandelen? Wat zijn dan onze vervolgafspraken of vervolgstappen?

 • Irene, Frank en Geert hebben een idee voor de opzet van een visiedocument voor onze buurt. Zodra zij met een ‘schets’ kunnen komen, maken we een volgende afspraak.
 • Weten wat de resultaten zijn van de aanpak van de gemeente om weer met hen in gesprek te komen? Zie ook het verslag van de ‘Week van de Omgevingsvisie’. Voor de Omgevingsvisie in onze buurten is met name het volgende interessant: Gebied 2: Wijken binnen de ring – Gemeente ’s-Hertogenbosch
 • Wat kunnen we leren van Sparrenburg? Daar is een wijkvisie voor 2030 gemaakt. Misschien een idee om een vertegenwoordiger van Sparrenburg eens uit te nodigen voor een overleg. Hier wachten we nog even mee. Zie ook: https://www.sparrenburg.nl/wijkvisie2030-sparrenburg-rosmalen/  
 • We informeren vanzelfsprekend de gemeente over de resultaten van dit overleg.  

Heb je vragen of wil je meer informatie n.a.v. dit overleg? Mail naar gabbievanderkroef@hotmail.com