23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Resultaten van de Buurttop De Buitenpepers op 18 november 2023

Het Buurtfeest ’50 Jaar De Buitenpepers’ in september stond onder meer in het teken van een terugblik op de geschiedenis van onze buurt. Tijdens de Buurttop De Buitenpepers op zaterdag 18 november kwamen dertig buurtbewoners bijeen in D’n Boerderij voor een vooruitblik op de toekomst van De Buitenpepers. Zij kregen enerzijds informatie van de gemeente over het meedoen van bewoners in onze stad, over de Omgevingsvisie en over de energietransitie in onze wijk Noord. De bewoners stelden niet alleen hun kritische vragen, maar brachten ook hun ideeën in rond zes thema’s. Die willen zij samen met de gemeente uitwerken en uitvoeren. Voorts is ook de planning voor alle buurtactiviteiten in 2024 uitgerold.

‘Meestal maken buurtbewoners bezwaren tegen de toekomstplannen van de gemeente. Bij jullie, uit De Buitenpepers, hoor ik een echt andere reactie. Ook al jullie zijn het niet met alles eens wat de gemeente voorstelt; jullie willen echter ook meedenken en meedoen. Dat geldt in elk geval voor de actieve bewoners. Dat is bijzonder. Tegelijkertijd vragen jullie ook om afstemming met meerdere afdelingen van de gemeente. Dat moeten we nog gaan organiseren.’

De reactie van projectleider Jeanine Beekman, stedenbouwkundige en binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch verantwoordelijk voor het opstellen voor de Omgevingsvisie voor onze wijk Noord is positief. Tijdens de Buurttop heeft Beekman op 18 november ruim dertig actieve bewoners uitgebreid geïnformeerd over de ambities van de gemeente voor nieuwbouw, het vergroenen en het autoluw maker van onze buurt en de plannen voor Noord.  

De bewoners op hun beurt willen aan de slag met de aanpak van eenzaamheid in de buurt, het samen doen van bewoners, bloemperken en de parkeerplaatsen. ‘Hoe kunnen bewoners en de gemeente sámen werken aan onze toekomst?’ dat was de telkens terugkerende vraag tijdens deze constructieve Buurttop.

De Buurttop startte met een ronde langs alle geplande buurtactiviteiten in het komende jaar. In het verslag van deze Buurttop – zie hieronder – vind je de planning voor het eerste halfjaar van 2024. Eigenlijk is er bijna iedere maand wel een buurtactiviteit voorzien: van de buurt-schoonmaak tot volgende edities van de PeperOlympiade, een Halloweenoptocht en een wine-and-dine-buurtdiner.

Jeanine Beekman, projectleider voor het opstellen van de Omgevingsvisie voor de wijk Noord gaf een heldere uitleg over de ambities en plannen van de gemeente voor de wijk Noord. Onze wijk vormt een onderdeel van de plannen voor de stedelijke wijken rondom de binnenstad. Eerder dit jaar heeft de gemeente via enquêtes al bewoners gevraagd wat voor hen de belangrijkste thema’s zijn. Voor de wijk Noord zijn dat leefbaarheid, verkeer, natuur en groen, plus de voorzieningen in de buurt. Denk daarbij aan de ontmoetingsplekken voor bewoners, zoals een buurtkamer. Volgens Beekman wil de gemeente in de wijk Noord aan de slag met een aantal ‘opgaven’: ‘De aandacht gaat uit naar het wonen voor een- en tweepersoonshuishoudens, naar sociale vraagstukken zoals gezondheid en eenzaamheid, naar het parkeren, langzamer verkeer en het maken van verbindingen tussen de groene ruimten in de wijk. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk aandacht voor het vasthouden van water, door de piekbuien en droogte, evenals de problemen bij verhitting van de versteende ruimten in de buurt bij hoge temperaturen. De zogenaamde ‘hittestress’. In Noord zijn bovendien enkele grote projecten gepland. Denk daarbij aan de plannen rond het station Oost. En aanpassingen in het gebied rond het voormalige Jeroen Bosch College.’

De gemeente maakt voor alle wijken in onze stad een Omgevingsvisie, enerzijds omdat zij dat wettelijk verplicht is op basis van de Omgevingswet, maar ook omdat de gemeente een koers voor de toekomst wil maken, die past bij het karakter van onze stad. Beekman: ‘Wij willen een leefbare en gastvrije stad zijn. Voor de buurten zoals De Buitenpepers betekent dit dat wij willen verdichten, dus compacte woningbouw, vergroenen en vernieuwen. Na de inspraakronde in het najaar van 2023 komt er in het eerste kwartaal van 2024 een zogeheten ‘Koersdocument’ met plannen op hoofdlijnen. Ik nodig alle bewoners van harte uit om te reageren.’
Na deze uitnodiging om vanuit onze buurt een reactie te geven op het komende ‘Koersdocument’ ontstond een discussie of de bewoners dit wel wensen. Is het niet logischer om eigen voorstellen te doen in plaats van alleen te reageren op voorlopige plannen? De tijd ontbrak om dit verder te bespreken. Of we vanuit onze buurt reageren is dus nog onduidelijk. Dit gaan we binnenkort nog bespreken.

Thomas Verbeek, projectleider voor de energietransitie, gaf een toelichting op de plannen van de gemeente om voor 2035 een warmtenet aan te leggen in de wijk Noord. Ook De Buitenpepers kan na pakweg 2033 aangesloten worden op zo’n warmtenet. Al ligt er nog geen concrete tijdlijn. Verbeek: ‘Eerst nodigen we alle bewoners uit om zoveel mogelijk hun woningen te isoleren. Daar geven we advies en ondersteuning bij.’

Aan het einde van de Buurttop is afgesproken dat de gespreksleiders van de zes ‘thematafels’ (zie het verslag hieronder) elkaar in december ontmoeten. Zij bespreken dan hoe we de wensen rond de zes thema’s bundelen en hoe we samen met de gemeente tot een toekomstvisie voor onze buurt kunnen komen. Ook de vraag of we gaan reageren op het Koersdocument voor de Omgevingsvisie komt terug. Het idee is om alle bewoners daarover in januari te informeren, bijvoorbeeld tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Het verslag van de Buurttop kun je hieronder downloaden.

Download hieronder het verslag van de Buurttop De Buitenpepers op 18 november met onder meer de Activiteitenplanning 2024 en de resultaten van de zes thematafels over actuele onderwerpen uit onze buurt.