Veiligheid

Veiligheid in de buurt door wijkhandhaver Frans van Hemert         

Frans van Hemert is de wijkhandhaver voor de buurten De Hambaken, De Rompert, De Morgen, De Slagen en De Buitenpepers.…

De veiligheidssituatie in De Buitenpepers is… niet gunstig en niet ongunstig

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is in 2019 gestart met het maken van ‘wijkveiligheids-plannen’ voor alle Bossche wijken. Door gesprekken met bewoners,…

Hoe meld je klachten bij overlast, rommel of ongelukken? Bij de gemeente of de politie?

Buurtbewoners kunnen zaken melden op de volgende wijze… Klachten bij een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil? Meldingen en…

Wijkwerkgroep Verkeersveiligheid Noord

Zeven van de tien verkeersknelpunten met de meeste ongelukken in onze stad liggen in Noord. Voor de lokale politieke partij…