Veiligheid

Wijkwerkgroep Verkeersveiligheid Noord in oprichting

Zeven van de tien verkeersknelpunten met de meeste ongelukken in onze stad liggen in Noord. Voor de lokale politieke partij…

Samen maken we onze wijk Noord veiliger

De gemeente ‘s-Hertogenbosch wil samen met de bewoners in onze buurten in Noord de wijk veiliger maken. Het verbeteren van…

Gemeenteraad stemt in met verkeersbeleid zónder extra aanpak knelpunten in Noord

Het is een scherpe ambitie van onze gemeente: géén verkeersslachtoffers. Of zoals het op de website van de gemeente staat:…

Zeven van de tien meest onveilige verkeersknelpunten in onze stad liggen in onze wijk Noord

(Bron: Raadsstukken) Van de tien meest onveilige verkeerslocaties in onze stad zijn er maar liefst zeven te vinden in de…