24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Een jeu de boules tournooi voor de hele buurt in 2001

‘Andere tijden – De Buitenpepers sinds 1973’

Arjan Nabbe en Jan Robben wonen  nog  altijd  op  de  Tweede Buitenpepers. Beiden sinds de jaren 80. Ze weten nog precies de datum en de weersomstandigheden tijdens het grote jeu-de-boulestoernooi op het grasveld in hun straat in 2001. Jan: ‘Het was op zaterdag 25 augustus. Aan het eind van de zomer. Het was die avond bloedheet.’ ‘Vlak na middernacht, toen het toernooi was afgelopen, kregen we nog een flinke hoosbui over ons heen’, vult Arjan aan.

Alles met eigen materialen

Terugkijkend in een fotomap met beelden van het toernooi valt op dat er veel animo uit de buurt was. Jan: ‘We organiseerde de activiteit met een groep buurtgenoten. Ik denk met zo’n acht mensen. Zonder subsidie, met een paar gulden inschrijfgeld en met de materialen die ieder van ons kon leveren.’
Arjan herinnert zich dat zijn vrouw Lea en hij die avond net terugkwamen van een familiebezoek: ‘We konden nog net mee doen. Het toernooi begon rond half zeven en duurde tot heel laat in de avond.’
Het jeu-de-boules-toernooi trok bezoekers uit de hele buurt. Jan: ‘Er waren zo’n dertig deelnemers. De andere mensen kwamen gewoon kijken uit nieuwsgierigheid en om samen wat te drinken. We hanteerden de regel dat het organisatieteam de deelnemers indeelde in groepen.’

‘Dat deden we om te bevorderen dat bewoners uit verschillende straten elkaar ontmoeten. Dat ging prima. Twee bewoners echter wa-ren het er niet mee eens. Ze zijn zonder mee te spelen naar huis gegaan… Het toernooi verliep verder plezierig. We hadden met tape veldjes afgebakend en het gras was kort gemaaid.’

Ontmoeten

Arjan: ‘Het leuke van de gekozen opzet was dat je bewoners uit andere straten ontmoet. Mensen, die je nog niet kent. Het ontmoeten van andere bewoners vind ik eigenlijk het leukste van dit soort activiteiten, nog belangrijker dan het spel zelf.’ Jan: ‘Veel mensen die we terugzien op de foto’s, wonen nog altijd hier. Tja, ik denk dat dit geen on-aardige buurt is. Kort bij de stad, kort bij het station. En met een hele leuke buurtsupermarkt. Dat is nog steeds zo.’

‘Het toernooi was ongedwongen. Ieder nam een eigen drankje mee. Met bovendien een spontaan op-treden van enkele muzikanten uit de buurt. We werkten wel met aangepaste spelregels. We speelden tot een score van ‘10’ en niet tot ‘13’. Dat had te maken met de beperkte tijd die we hadden.’

‘Toen was het losser…’

Beiden zijn betrokken bij de opzet van het buurtfeest in september.
Arjan: ‘Ik doe mee aan de organi-satie van de PeperOlympiade. Er komt nu veel meer bij kijken. Toen was het wat losser en leefde het idee ‘dat komt wel goed.’ Jan: ‘Als onderdeel van het buurtfeest orga-niseren we op 9 september weder-om een jeu-de-boulestoernooi. Het mooie van alle activiteiten, toen en nu, is dat je anderen leert ken-nen; dat geeft een ‘wij-gevoel’ in de buurt!’