28 september 2023

Onze buurt

De Week van de omgevingsvisie: wil je meedenken over de toekomst van onze stad? 4 tot en met 11 oktober

In de week van 4 tot en met 11 oktober organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch acht ‘inloopavonden’ voor ‘jong en oud’.…

Read More..

Wie doet wat in De Buitenpepers? Hier staan alle actuele contactgegevens…

Om de contacten tussen bewoners te versterken vind je hieronder alle contactgegevens van alle werkgroepen en verenigingen in onze buurt.…

Read More..

Whatsapp Community voor de buurt

De buurt heeft sinds januari 2023 een Whatsapp Community waaronder allerlei buurt appgroepen hangen, zoals de sociale buurt app, de…

Read More..

Welkom in De Buitenpepers – Wat is dit voor een buurt?

De Buitenpepers is een bruisende buurt in ’s-Hertogenbosch Onze buurt ligt ten noorden van het centrum van de stad. De…

Read More..

Werkgroep Buitenpepershof

De bewoners van de oostelijke straat van de Derde Buitenpepers en een deel van de westelijke woningen aan Buitenpepersdreef werken…

Read More..

Bewonersgroep Vijfde en Zesde Buitenpepers

Om de belangen van de huurders te behartigen in twee straten van onze buurt is in 1993 de Bewonersvereniging Vijfde…

Read More..

Redactie van deze website, onze Facebookpagina en ons buurtblad de Peperpraat

De redactie van de Peperpraat bestaat uit Bart van Dijck, Caroline Timmermans, Gabbie van der Kroef, Sanne Sanders en Siegfried…

Read More..

Twaalf aanbevelingen voor een nog mooiere buurt

In de zomer van 2020 heeft de Werkgroep Buurtvisie na een rondgang door onze buurt een inventarisatie  gemaakt. De vijf…

Read More..