24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Werkgroep De Heinistuin werkt aan natuurbehoud

De Heinistuin is een klein natuurgebied langs de Heinisdijk tegenover de volkstuin Pastoor Barten. Het wordt afgegrensd door de dijk, de Balkweg, de huizen van de wijk de Herven en aan de zuidkant door het weiland achter een aantal woningen van de Herven.

De Heinistuin wordt sinds 1985 onderhouden door een groep vrijwilligers. Sinds enige tijd werkt de werk-groep op de maandag van negen uur tot half elf.

Wat doen we zoal?

Naast het opruimen van zwerfafval wordt er gesnoeid, gemaaid en gehooid. Er zijn takkenrillen aangelegd ten behoeve van de vogels en kleine marterachtigen, maar veel snoeiafval wordt, net als het hooisel, ook afgevoerd. We houden de paden bij. Momenteel werken we aan de aanleg van een ‘vogelparadijs’ onder de hoogspanningsmast: hier moesten op verzoek van netbeheerder Tennet hoge bomen worden verwijderd. En er zijn bramen gemaaid. Er komen bloeiende en besdragende struiken te staan, waarin vogels zich thuis voelen.

Waarom doen we dit allemaal?

De Heinistuin is nu een gevarieerd gebiedje met verschillende biotopen en landschapselementen: open grasland, moerasbos, dijkbos, struweel van braam en wilg, open water, slootjes, knotwilgen,  takkenrillen  en   veel  dood  of  afstervend hout dat een leefgebied vormt voor schimmels en bodemdiertjes, voedsel voor hogere diersoorten.

Die variatie houden we er graag in. Door verdroging en de stikstofproblematiek zijn er helaas al veel plantensoorten uit het gebied verdwenen. Als we niets zouden doen zou het gebied verder verruigen (bramen en brandnetels zijn dol op stikstof!) en zich op den duur tot bos ontwikkelen.

Nieuw! Het vogelparadijs

Regelmatige bezoekers van de Heinistuin zullen hebben opgemerkt dat er flink is huisgehouden in het bosje onder de hoogspanningsleiding. De hoge bomen die er stonden moesten worden gekapt op last van Tennet, de netbeheerder, en er is een gedeelte van de bramen afgemaaid. We hebben besloten om van de nood een deugd te maken: op deze plek leggen we een vogelbosje aan met bloeiende struiken (fijn voor de insecten en voor de wandelaars) en besdragende  struiken (fijn voor de vogels). De soorten die we gaan planten, bloeien ook op verschillende momenten in het jaar, er is meer variatie dan voorheen. Kortom: het wordt leuk!

Werk je mee? De werkgroep bestaat nu uit acht vrijwilligers die in wisselende samenstelling meedoen op de maandagochtend. Het is een fijne manier om met je week te starten! En als het echt slecht weer is werken we niet. Mail voor meer info naar machteld.terlingen@gmail.com