8 juni 2023

Energie(transitie)

Informatiebijeenkomst over de aanschaf van warmtepompen, bij vervanging c.v.-ketel, dinsdagavond 13 juni

De Werkgroep Woningisolatie De Buitenpepers organiseert op dinsdagavond 13 juni een eerste informatiebijeenkomst over de aanschaf van een warmtepomp. Waar…

Read More..

Energie besparen? Het Bossche bespaarteam helpt!

Heb jij het wel eens koud omdat het tocht in jouw huis? Blijf je maar stoken om je huis te…

Read More..

Spreekuur Werkgroep Woningisolatie: iedere donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur

De Werkgroep Woningisolatie heeft verschillende manieren om bewoners te informeren over minder energieverbruik en over woningisolatie. Via onze stratenblokaanpak gaan…

Read More..

In opdracht van de gemeente: onderzoek naar collectief warmtenet voor De Buitenpepers

Aquathermie is technisch een kansrijke optie voor onze buurt… …maar de kosten voor individuele warmtepompen zijn volgens de onderzoekers lager…

Read More..

Persoonlijk adviesgesprek met een energieadviseur

Het is soms lastig om te bepalen hoe je gaat beginnen met het verduurzamen van je huis en wat het…

Read More..

Informatiebijeenkomst over woningisolatie in De Buitenpepers – maandagavond 14 november

Op maandagavond 14 november organiseert de Werkgroep Woningisolatie De Buitenpepers een volgende informatie-avond over woningisolatie. Je krijgt informatie over dak-,…

Read More..

Buurtbijeenkomst ‘De energietransitie in De Buitenpepers’: veel informatie over aanpak van de gemeente en wat je zelf kunt doen aan woningisolatie

Onze buurt ís en blijft betrokken bij de energietransitie! Die conclusie mag je trekken na alweer de zesde bewonersbijeenkomst over…

Read More..

De energiekosten zijn hard gestegen! – Hogere gasprijzen hebben ook invloed op de elektriciteitsprijzen

Tekst: De adviseurs van Energie-Nul73Advies en de Werkgroep Woningisolatie De gasprijs is afgelopen half jaar hard gestegen en in het…

Read More..