23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Activiteitenagenda De Buitenpepers 2024

Voor de komende weken, komende maanden en voor heel 2024 staan inmiddels de volgende activiteiten gepland. Noteer ze alvast in jouw agenda.

 • Iedere maandagochtend‘Op de koffie bij Annie!’, 10.00 tot 12.00 uur in de Buurtkamer van Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240. Graag een vrijwillige bijdrage.
 • Voorts in 2024: voortgang van de aanleg van vijf nieuwe groenperken in onze buurt door de Buurtgroep Groen Doen De Buitenpepers. De Werkgroep publiceert ook in ieder nummer van ons buurtblad De Peperpraat. Informatie via info@natuuropnoord.nl
 • Zaterdag 18 mei: Heinisdag met activiteiten voor ouderen en kinderen in en rond Natuurgebied De Heinis. Organisatie door Werkgroep Natuur op Noord, meer informatie op https://www.debuitenpepers.nl/groen_blauw_klimaat/heinisdag-zaterdag-18-mei/
 • Zondag 26 mei: Buitenpepersrommelmarkt 2024 in alle straten in onze buurt. Noteer de datum alvast in jouw agenda! Zie ook https://www.debuitenpepers.nl/ontmoeten/buurtrommelmarkt2024/
 • Vrijdag 14 juni: aanvang 18.30 uur. Vijfde van vijf buurtmaaltijden in de Buurteetkamer, in de Buurtkamer van Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240. Een buurtmaaltijd voor € 7,50.
 • Zondag 30 juni: ‘Gluren bij de Buren!’ Muziekoptredens bij bewoners thuis, in de stad en mogelijk ook in De Buitenpepers. Nadere informatie over de locaties volgt nog.

 • Zaterdag 7 september: Zevende PeperOlympiade, ’s middags. Werkgroep PeperOlympiade gaat dit weer organiseren. Parcours met een start vanuit de speeltuin in de Vierde Buitenpepers en een parcours langs de speeltuin in de Tweede Buitenpepers en de Kuil tussen de Vijfde en de Zesde Buitenpepers. Organisatie door de Werkgroep PeperOlympiade. Vragen? Mail naar peperolympiade@hotmail.com
 • Zaterdag 21 september: Word Clean Up Day, 10.00 tot 12.00 uur: Schoonmaakdag in de buurt. Start vanuit de Kuil tussen de Vijfde en Zesde Buitenpepers. Informatie via de Kontaktgroep Vereniging De Buitenpepers, via debuitenpepers@gmail.com
 • Zaterdag 28 september: Burendag: activiteiten per straat, nog nader in te vullen.
 • Zaterdag 26 oktober: Halloweenoptocht door de buurt.
 • Zondag 24 november: Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken onze buurt.

Volg de berichten op onze Facebookpagina, website en in de BuurtWhatsApp met de exacte informatie over nieuwe activiteiten! Veel plezier bij welke activiteit dan ook!