24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Acht eigen tuinen op de Achtste Buitenpepers

Al sinds de jaren ’80 hebben acht bewoners van het oostelijk deel van de Achtste Buitenpepers de gemeentelijke groenstrook langs hun woningen in gebruik: een strook met prachtige bloementuinen. Tot drie jaar geleden gedoogde de gemeente deze situatie. Toen deed de afdeling Juridische Zaken de bewoners een voorstel voor een contract en huur van de grond. Na overleg is er nu sprake van een ‘onderhouds- contract om niet’. Mieke en Gorie Heeren zijn er blij mee: ‘We heb-ben een verzorgde entree, we betalen géén huur en we hebben zeggen-schap over onze tuinen.’ Dit eigen beheer is een mooi voorbeeld van wat bewoners zelf samen kunnen doen om meer groen in de buurt te              realiseren: initiatief nemen, afspraken maken en volhouden.

Een boost voor insecten en vogels

Vanaf de bouw van onze buurt in 1975 wonen Mieke en Gorie Heeren in hun woning aan de Achtste Buitenpepers. Er waren destijds meer groenstroken in deze straat dan nu het geval is. Aan de westzijde van het blok waar Mieke en Gorie wonen is bij de bouw van de buurt ook een groenstrook aangelegd. Mieke: ‘In die strook zijn de leidingen gelegd van de gemeente en het toenmalige nutsbedrijf, de PNEM. De groenstrook was eigendom van de gemeente en dat is nu nog steeds zo. In het begin stonden er uniforme en saaie struiken met een lage afrastering. Die struiken zorgden voor een opeenhoping van zwerfvuil. Eind jaren ’80 heeft een van de acht bewoners contact gezocht met de gemeente. Onze vraag was simpel: ‘kan er iets ánders komen in de groenstrook?’ Het antwoord was ‘nee, maar als u zelf iets aan het onderhoud en de beplanting wilt doen, dan is dat mogelijk…’ Zo gezegd, zo gedaan…’

Mieke: ‘Vanaf dat moment hebben we zónder formele afspraken met de gemeente stapje voor stapje de groenstrook veranderd in acht ruime tuinen. De gemeente verrichtte geen onderhoud meer, alleen nog aan de bomen. Tót 2017. Toen stuurde de gemeente ons onverwachts een brief met een voorstel om een onderhoudscontract af te sluiten. Het idee was dat wij als bewoners de grond moesten gaan huren. We waren eerlijke gezegd nogal verbaasd over het voorstel.

De gemeente heeft toen met alle be-woners afzonderlijke gesprekken gevoerd. In een gesprek met de acht buren hebben we daarna tegen elkaar gezegd: ‘We kunnen in elk geval het beste met één mond spreken. Vervolgens hebben we allemaal het voorstel afgewezen. Daarna volgde intensiever overleg. Met als uiteindelijke resultaat dat we een ‘onderhoudscontract om niet’ hebben afgesloten. We betalen géén huursom en we zijn nu zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de groenstrook. Dat is de situatie sinds 2017.’

Gorie: ‘In de komende jaren krijgen nieuwe bewoners waarschijnlijk vanuit de gemeente een nieuw onderhoudscontract voorgelegd. Bebouwing is niet toegestaan. De tuinen zullen zo hun groene bestemming behouden, zoals we dat ook zelf graag willen. Al met al hebben we nu acht prachtige tuinen, in eigen beheer. En daar zijn we trots op!’