23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Bewoners oostelijk deel Derde Buitenpepers maken hun straat groener en biodiverser – mei 2021

Ondanks alle coronabeperkingen hebben veertig bewoners, die wonen aan het oostelijke erf van de Derde Buitenpepers in de Kerstvakantie op veilige afstand van elkaar samen hun oostelijk erf vernieuwd. Ze verwijderden flink wat tegels en legden kleine geveltuintjes aan. Een vrachtwagen bracht houtsnippers en de groenstrook is vergroot. De straat werd bovendien fraaier door een picknickbank en een kleine ‘arena’ waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Een mooi voorbeeld van kleinschalige samenwerking tussen bewoners in onze buurt.

Naast dit project ‘De Derde Buitenpepers groener en biodiverser’ doet een deel van de bewoners actief mee in de Werkgroep Buitenpepershof. Deze tweede werkgroep bestaat uit 28 bewoners die samen het eigendom hebben over de brandgang tussen de Derde Buitenpepers en de Buitenpepersdreef. Deze bewonersgroep zet zich in voor het onder-houd van het groen en de veiligheid rond hun mandelige brandgang en aanpalende plantsoen. Josine Weijers is betrokken bij beide werk-groepen en legt uit waarom hier alle buren met plezier samenwerken: ‘Ieders eigen bijdrage is welkom. En we luisteren naar iedereen. Met subsidies van het Oranjefonds en de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn we samen aan de slag gegaan!’

Werkgroep Buitenpepershof

Josine Weijers geeft uitleg over de twee initiatieven: ‘Voor het onder-houd van de mandelige brandgang en het mandelig plantsoen is in 2020 een nieuwe werkgroep ontstaan: de Werkgroep De Buitenpepershof. Deze bewonersgroep zet zich in om de leefbaarheid, het onderhoud van het groen en de veiligheid rond onze brandgang te vergroten.  De gang en het aanpalende plantsoen zijn het gezamenlijke eigendom van 28 bewoners van het oostelijk deel van de Derde Buitenpepers en een deel van de Dreef.  We hebben onze eigen brandgang en het bijbehorende plantsoen de mooie naam ‘de Buitenpepershof’ gegeven.  De veiligheid van de brandgang is vergroot door hier en daar verlichting te plaatsen aan de eigen schuren. We hebben ook stukken herbestraat en op sommige plaatsen de tegels verwijderd om de wortels van bomen meer ruimte te geven. Zo voorkomen we ook dat mensen in het donker struikelen over scheve tegels, die door de bomen omhoog zijn gedrukt. Voorts zijn sommige bomen in ons  mandelig  eigendom  gesnoeid door een erkende professional om te voorkomen dat dode takken afbreken tijdens een zware storm.’

Goede sfeer en samenwerking

Om subsidies voor onze activiteiten te kunnen aanvragen is begin 2020 de Werkgroep Buitenpepershof opgericht. Met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Josine: ‘Nog voordat de werkgroep startte hebben we samen met Driss Benayad, buurtwerker van Farent, alle bewoners uitgenodigd om hun wensen, verwachtingen en ideeën te horen. Ook in de informatiebrieven per mail en post vragen we daar altijd naar. Door het organiseren van activiteiten creëren we met elkaar een goede sfeer. En die goede sfeer zorgt voor een fijne basis om samen te werken.’

De eerste activiteit die de Werkgroep Buitenpepershof organiseerde was een kinderactiviteit op 5 juli vorig jaar. Dat kon binnen de toen geldende coronaregels. Het bestuur heeft voor een deel van de kosten een subsidie ontvangen via het wijk- en dorpsbudget van de gemeente. Daarnaast hebben de bewoners zelf ieder een eigen bijdrage ingelegd voor de bestrijding van de processierups in de brandgang en het mandelige plantsoen tussen de huizen. Vrijwel alle bewoners gaven geld of deden mee aan deze activiteit.

De Burendag met fruitboompjes

Josine Weijers: ‘Het leuke is dat de buren elkaar steeds beter leerden kennen. Een goede basis om daarna tijdens de Burendag op 26 september vorig jaar een volgende activiteit te organiseren. We hebben met geld in kas en een subsidie van € 350 van het Oranjefonds mooie fruitboompjes  gekocht en een professionele snoei van drie grote bomen kunnen doen. Die dag werd de grond bewerkt, gesnoeid, herbestraat en was er ook een educatieve activiteit. Daarbij hebben we nieuwe kennis over de bomen en planten verzameld en gedeeld.

Omdat je bomen eigenlijk het beste kunt planten in november, heb-ben we toen met een beperkte groep bewoners rond de Buitenpepershof de resterende boompjes geplant. Er zijn bessen-, bramen- en framboosstruiken gepoot. Die zijn niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren interessant. In december hebben we vervolgens ook nog een kleine arena aangelegd met behulp van tegels uit de brandgang. Door tegels te verwijderen konden we de boomspiegels van sommige bomen vergroten. Zo maakten we een kleine en intieme plek voor ontmoetingen van onze buren in de lente en zomer.’

De Derde Buitenpepers groener en biodiverser

Een tweede bewonersinitiatief in deze straat is het project ‘De Derde Buitenpepers groener en biodiverser’. Deze activiteit is gericht op het klimaatbestendig maken van het oostelijke deel van de straat. En natuurlijk ook om de contacten tussen de buren te versterken. Door tegels te verwijderen, door de aanleg van geveltuintjes bij alle schuurtjes en door veel houtsnippers te benutten in de groenstroken willen de bewoners de hittestress in de zomer hier terugdringen.

Bij dit project zijn ongeveer veertig bewoners van het oostelijke deel van de Derde Buitenpepers betrokken. In de dagen rond de Kerst is door circa twintig mensen de straat opgeknapt. Van bewoners van het westelijk deel van de Derde Buitenpepers kwamen extra planten, zoals een klimjasmijn en siergrassen, die in de geveltuintjes en boomspiegels zijn geplant. In ruil kregen deze andere bewoners zand terug.

Geveltuintjes

Voor de kosten van het vergroenen en het hittebestendig maken van de Derde Buitenpepers vroegen Evert-Jan Ulrich en Josine Weijers subsidie aan bij het wijk- en dorpsbudget van de gemeente. In totaal voor een bedrag van € 1.400. Evert-Jan: ‘Voor een aanvraag bij de gemeente hoef je niet noodzakelijk een vereniging of stichting te zijn. Bewoners kunnen ook als initiatiefnemers zelf een subsidie aanvragen. Onze aanvraag is goedgekeurd met uitzondering van de kosten voor aanleg van de geveltuintjes. Daarvoor moesten we ons richten tot een ander ‘loket’ van de gemeente. Dat hebben we echter niet gedaan. We hebben de geveltuintjes zelf aangelegd. We beplanten de tuintjes vanuit de subsidie voor het gehele project. En we vullen de tuintjes nu ook met planten die de bewoners zelf uit hun achtertuinen halen. Zo realiseren we nu mooie tuintjes aan de voorkant van onze schuurtjes.