22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Buurtgroep ‘Samen leven samen wonen’ overweegt rol van ambassadeurs voor elke straat of stratenblok

Vorige week vrijdag 28 juni spraken drie leden van de Buurtgroep ‘Samen Leven Samen Wonen’ met Aad van der Steen, voorzitter van de Wijkraad Sparrenburg. Een goed gesprek over de rol van de ‘straatambassadeurs’ in deze buurt, ook wel de ‘Hoevens’ genoemd, aan de oostrand van Rosmalen. Sparrenburg ‘werkt’ al tien jaar met ‘ambassadeurs’: buurtbewoners die vrijwillig het contact onderhouden met alle buren in één straat of stratenblok. Deze ambassadeurs helpen bij allerlei vragen, ze organiseren burenhulp, ze geven informatie en ze weten zo wat er leeft in de straat. Overigens bemiddelen ze niét bij conflicten, maar ze brengen bewoners wél waar nodig in contact met professionals. De ambassadeurs zorgen voor een goede sfeer, verbinding en ontmoeting. Twee keer per jaar ontmoeten de 23(!) ambassadeurs uit Sparrenburg elkaar; dan is er ook contact met de wijkraad en met de gemeente. Daarbij is er aandacht voor mogelijke oplossingen voor vragen en problemen uit de buurt. Zie ook de website van Sparrenburg: https://www.sparrenburg.nl/wijkraad/ambassadeurs/

Is zo’n aanpak van de ambassadeurs iets voor De Buitenpepers? Afgelopen maandag 1 juli bespraken de tien leden van de buurtgroep ‘Samen leven samen wonen’ de kansen voor ambassadeurs in onze buurt: hoe kunnen we zo de sociale contacten versterken.

In de buurtgroep is afgesproken dat we met een kleine groep binnenkort een plan van aanpak maken, , wat we vervolgens half augustus in de Buurtgroep ‘Samen Leven, Samen Wonen’ bespreken. Het idee is om in najaar met mogelijke ambassadeurs per straat contact te zoeken. Ons voornemen is om in het najaar mogelijke ambassadeurs te werven en samen met deze geïnteresseerde bewoners afspraken te maken over de verdere invulling van de rol van de ambassadeurs.

Duidelijk werd ook dat we bij onze activiteiten gericht op ‘prettig samenleven en prettig wonen’ in onze buurt mikken op alle bewoners in onze buurt: jong en oud, zowel op de vitale mensen en bewoners die wat minder in staat zijn om sociale contacten te onderhouden. De mogelijke ambassadeurs in onze buurt zouden ook een ‘wel en wee pot’ kunnen krijgen voor attenties voor zieke bewoners of bij felicitaties. Ook dat komt terug in ons plan van aanpak voor de ambassadeurs.

Overigens weten we maar al te goed dat er in onze buurt al heel veel buurtinitiatieven zijn. Om ‘overlap’ te voorkomen hebben we daarom ook gekeken naar een schets van alle huidige activiteiten in De Buitenpepers. Een overzicht (hierboven) dat overigens nog niet compleet is.

Bovendien hebben we gesproken over de kansen om nieuwe buurtactiviteiten te organiseren, zoals een naaiclub, een zangkoor, jeu de boules of een leesclub. Alleen voor een groepje buurtbewoners die met een naaimachine aan de slag gaan zijn nu al concrete plannen. Het organiseren van nieuwe activiteiten doen we alleen bij een gebleken behoefte. Wel kijken we intussen vooruit naar de mogelijke locaties in en rond onze buurt om iets grotere activiteiten te organiseren, waarvoor in de Buurtkamer De Buitenpepers onvoldoende ruimte is. Een optie is mogelijk het grotendeels leegstaande Cementrum aan de Rompertsebaan. We gaan via de wijkmanager informeren naar de mogelijkheden.

Ondanks de volle agenda lukte het om precies op de afgelopen tijd, om 21.30 uur, ons overleg af te ronden. Sommige leden van de groep gaan binnenkort op vakantie, anderen sleutelen verder aan onze plannen. Via deze website, Facebook en onze buurtapp houden we de andere buurtbewoners op de hoogte.