24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Bewonersgroep Vijfde en Zesde Buitenpepers

Om de belangen van de huurders te behartigen in twee straten van onze buurt is in 1993 de Bewonersvereniging Vijfde en Zesde Buitenpepers opgericht. Het bestuur van de vereniging inventariseert jaarlijks de wensen en klachten van de huurders c.q. bewoners. Er vindt overleg plaats met de beheerder (MVGM) over het onderhoud van de woningen. Er is aandacht voor de leefbaarheid van de woonomgeving in de twee straten. Eens per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering, waar de leden elkaar formeel en informeel ontmoeten.

De vereniging telt ongeveer negentig leden. Ideeën en klachten kunnen bij het bestuur worden gemeld. Dat bestuur bestaat uit vijf gekozen bestuursleden.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is lid van de Nederlandse Woonbond. Daar kan het verenigingsbestuur terecht voor deskundige en juridische adviezen en ondersteuning. Alle leden van de vereniging ontvangen jaarlijks, een aantal maanden vóór de huurverhoging,  de brochure ‘Huurwijzer’ van de Nederlandse Woonbond.

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 5 per jaar.

Contactpersoon en voorzitter van de vereniging is

Marie-Constance Smeeman, smeeman@home.nl