24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Werkgroep Buitenpepershof

De bewoners van de oostelijke straat van de Derde Buitenpepers en een deel van de westelijke woningen aan Buitenpepersdreef werken nu samen in 2020 opgerichte Werkgroep Buitenpepershof. Achter hun huizen ligt een ruim mandelig terrein, dat eigendom is van 28 koopwoningeigenaren samen. De werkgroep heeft van de groenstrook iets mooi maken. Een plek waar je je prettig voelt, een groene plek die functioneel goed te gebruiken is en waar buren gezellig samen komen.

De bewoners richten zich op het organiseren van activiteiten rond diverse thema’s, zoals het onderhoud van het groen, de veiligheid in de brandgang en het terugdringen van zwerfvuil. En niet te vergeten activiteiten, waarbij de bewoners van de huizenblokken elkaar kunnen ontmoeten. Zoals een straatgame in juli 2020 voor jong en oud. Uiteraard met in achtneming van de coronamaatregelen.               

De werkgroep bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en momenteel drie algemeen leden. In een goede sfeer pakken de buren gezamenlijk het groenonderhoud op en hopen zij korte- en lange-termijnplannen te kunnen voorleggen aan de buren. De leden van de werkgroep komen ongeveer eens per zes weken bijeen. Voor de communicatie maakt de werkgroep gebruik van huis-aan-huisbrieven en er is sinds kort een eigen emailadres.

Door de coronabeperkingen is het nog niet gekomen om een echte informatiebijeenkomst te organiseren. Mogelijk probeert de werkgroep dit nu samen te laten gaan met burendag in september, als de coronaomstandigheden zo’n bijeenkomst toelaten.

Contactpersoon van de werkgroep is Josine Weijers. Zij is bereikbaar via buitenpepershof@gmail.com