22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Wijkwerkgroep Verkeersveiligheid Noord

Zeven van de tien verkeersknelpunten met de meeste ongelukken in onze stad liggen in Noord. Voor de lokale politieke partij De Bossche Groenen was dit in februari een aanleiding om bewoners in de buurten rond de Rompertsebaan, de Sint Teunislaan en de Bruistensingel op te roepen om in actie te komen. Er is een bewonerspetitie opgesteld en Pieter Zwaan uit Orthen presenteerde online de zorgen van bewoners over de verkeersonveiligheid in Noord bij de gemeenteraad.  

Diezelfde gemeenteraad nam op 6 april bij de behandeling van ‘Actualisering van het verkeersveiligheids-beleid’ echter het besluit om géén extra aanpak voor de knelpunten in Noord te vragen van wethouder Ufuk Kâhya. Pieter Zwaan, opsteller van de bewonerspetitie, ontving begin juni (na twee maanden (…), red.) een reactie van de gemeente. Het hoofd van de afdeling Leefomgeving geeft in een brief uitleg over de maatregelen die in de afgelopen twee jaar in Noord door de gemeente zijn uitgevoerd. En voorts schrijft hij: ‘Tijdens de raadsvergadering heeft het college aangegeven de Bossche bewoners beter te betrekken bij de terugkoppeling van projectvoorstellen en handhavingscontroles in alle wijken in deze gemeente. Voor de wijk Noord wil de gemeente samen met de bewoners bekijken hoe deze terugkoppeling gestructureerd kan. Daarom wil ik ook aan u vragen hoe de bewoners zelf die afstemming tussen gemeente en bewoners zien.’ 

In gesprek met de gemeente 

Pieter Zwaan vindt de reactie ‘een succesje voor de bewoners’: ‘In het antwoord zit toch wat ruimte om in overleg te treden met de gemeente, of in elk geval om wat beter op de hoogte te worden gesteld over de ontwikkelingen en plannen rondom verkeersveiligheid.’ Na ontvangst van de brief van het stadskantoor heeft Pieter Zwaan meerdere contactpersonen uit de verschillende buurten in Noord uitgenodigd voor een overleg met de gemeente. Vanuit De Buitenpepers heeft Siegfried Willems zich aangemeld.  

Je kunt Siegfried mailen via swillems@homel.nl