22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Resultaten bewonersenquête: we willen isoleren, maar (nog) geen aardgasvrije buurt

In juli en augustus namen 114 bewoners de moeite om online of op papier de enquête van de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers in te vullen. Dank aan iedereen die heeft meegedaan. Alle antwoorden zijn bruikbaar om inzicht te krijgen in de wensen van bewoners én over wat er leeft in de buurt. De vragenlijst is vooral ingevuld door 101 huiseigenaren (89%) en door 13 huurders (11%). Onze buurt bestaat voor 60% uit huiseigenaren en voor 40% uit huurders.

Tijdens een bewonersbijeenkomst op donderdagavond 9 september in het Jeroen Bosch College presenteren de organisatoren van de enquête een samenvatting van de resultaten. Opvallend is dat 66% van de bewoners die reageerden, al bezig is met woningisolatie en daarmee verder wil. Slechts 4% wil dat niét. 32% wil meedoen met de straataanpak en 53% wil graag eerst meer informatie hierover. 40% van de bewoners die reageerden, vindt het positief dat De Buitenpepers mogelijk in 2030 aardgasvrijklaar is; 36% weet niet wat dit betekent en 13% is er negatief over, 6% heeft er geen mening over en voor 5% maakt het niet uit.

De volledige resultaten van de enquête zijn na de bewonersbijeenkomst op donderdagavond 9 september te downloaden via deze website. Nogmaals dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld. Dank ook aan welzijnsorganisatie Farent, die de enquête heeft gehost en die voor de Bewonersgroep Energietransitie De Buitenpepers de resultaten zal publiceren.