24 april 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Redactie van deze website, onze Facebookpagina en ons buurtblad de Peperpraat

De redactie van de Peperpraat bestaat uit Gabbie van der Kroef en Siegfried Willems. Regelmatig schrijven andere buurtbewoners voor kopij en berichten voor ons buurtblad.

Met een subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch – uit het Wijk- en Dorpsbudget – kan de redactie ons buurtblad eens in de twee maanden publiceren. In 2019 was dat nog eens per kwartaal.

Door eens per twee maanden te verschijnen kan de redactie iedereen in de buurt regelmatig informeren over activiteiten, mensen en initiatieven in De Buitenpepers.  Zo willen we met een bijdrage leveren aan een actieve, leefbare en duurzame buurt.

Gabbie van der Kroef en Adriana Hernández zorgen voor het beheer en berichten op onze Facebookpagina en Bart van Dijck en Siegfried Willems voor de inhoud van onze buurtwebsite.

Contact met de redactie? Mail naar Gabbie van der Kroef, debuitenpepers@gmail.com