8 juni 2023

Redactie van deze website, onze Facebookpagina en ons buurtblad de Peperpraat

De redactie van de Peperpraat bestaat uit Bart van Dijck, Caroline Timmermans, Gabbie van der Kroef, Sanne Sanders en Siegfried Willems. Met een subsidie van de gemeente ’s-Hertogenbosch – uit het Wijk- en Dorpsbudget – kan de redactie in 2021 ons buurtblad eens in de twee maanden publiceren. In 2019 was dat nog eens per kwartaal. Door eens per twee maanden te verschijnen kan de redactie iedereen in de buurt regelmatig informeren over activiteiten, mensen en initiatieven in De Buitenpepers.  Zo willen we met een bijdrage leveren aan een actieve, leefbare en duurzame buurt. Gabbie van der Kroef en Adriana Hernández zorgen voor het beheer en berichten op onze Facebookpagina en Bart van Dijck en Siegfried Willems voor de inhoud van onze buurtwebsite. Dank aan Arjan Nabbe, die de afgelopen jaren met enthousiasme het beheer van onze buurtwebsite verzorgde.

Contact met de redactie? Mail naar Gabbie van der Kroef, debuitenpepers@gmail.com