22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

De Heinisdag: een natuurfeestje voor jong en oud

Tekst: Maurits Tax

De Stichting Natuur op Noord ’s-Hertogenbosch  organiseerde  op  zaterdag 18 mei haar tweede Heinisdag, een nog jonge tweejaarlijkse traditie. Hiermee wil de stichting bereiken dat de Heinis als groene long van onze buurt en als wandel- en natuurgebied meer zorg en aandacht krijgt.

De Heinis is het unieke restant dijkgebied, dat ooit deel uitmaakte van de Linie van Frederik Hendrik voor zijn verovering van de stad ’s-Hertogenbosch in 1629. Nu staat het onder druk vanwege de klimaatverandering, een teveel aan stikstof in het milieu, het verlies van aansluiting bij de natuurgebieden in de omgeving door toenemende versnippering van het landschap en daardoor verlies van biodiversiteit. Kortom, hier vraagt onze stichting aandacht voor en hierover gaan we in gesprek met Brabants Landschap, beheerder van de Heinis. De Heinisdag is een mooie gelegenheid voor omwonenden om wat nader met het natuurgebied kennis te maken.

Op en vanaf het speelveld aan de Herven-Eerste Hervendreef vonden de diverse activiteiten plaats en stonden er verschillende kraampjes met informatie over de natuur en over de Heinis in het bijzonder. Het programma dat we hadden aangekondigd, trok velen op deze zonnige dag naar het speelveld. Het viel op dat er veel ouders met heel jonge kinderen langskwamen.

We hadden voor de jonge natuurvorsers in wording een leuk programma voorbereid: boekweit zaaien in de Tibosch-akker, pannenkoeken – geleverd door d’n Boerderij – eten, imkerpakjes aantrekken om naar de bijen van twee imkers uit de buurt te luisteren en vooral te kijken en honing te proeven. Er waren ontdek- en doe-spelletjes in de natuur, speciaal voor kinderen ontwikkeld.

Er werd zelfs muziek gemaakt door twee fluitisten, bij de Redoute, een voormalig vestigingswerk uit de negentiende eeuw. De volwassenen kregen door leden van IVN Natuur Educatie twee excursies voorgeschoteld dwars door de Heinis, met interessante historische  informatie,  maar natuurlijk ook over de (veranderende) biodiversiteit binnen het gebied. Ook bood een tuinder van Volkstuinvereniging Pastoor Barten, gelegen op de Heinis, twee rondleidingen aan door het volkstuingebied van vier hectare.

Het was opvallend hoeveel ouders met kinderen uit de kersverse buurt Carolus kwamen opdraven. Dat geeft de burger moed, want jong geleerd…

En de reacties van de bezoekers waren erg positief. Voor herhaling vatbaar, zo klonk unaniem. In 2026 hopen we er weer te zijn, met weer leuke activiteiten in de open natuur, zo vlak bij huis.

Deze dag werd gedragen door Brabants Landschap, Stichting Het Groene Woud, restaurant d’n Boerderij, IVN en vele vrijwilligers van Natuur op Noord.

Op http://www.natuuropnoord.nl vind je meer informatie over onze stichting.

Je kunt ons voor vragen of opmerkingen ook mailen naar info@natuuropnoord.nl

De Werkgroep Natuur op Noord, sinds vorig jaar de Stichting Natuur op Noord ‘s-Hertogenbosch, neemt vanaf 2016 groene initiatieven voor de wijk Noord. Leden van de groep schreven in 2015 een ‘Masterplan Natuur op Noord’. Dit masterplan omvat een analyse van de ‘ecologische kracht en zwakte’ van de natuur in de wijk Noord. Om haar initiatieven te realiseren zoekt de stichting waar dat kan samenwerking met de gemeente en andere natuurinitiatieven in de stad of daarbuiten.