23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Het Buurtplatform: optelsom van alle bewonersgroepen in De Buitenpepers

Achttien actieve bewoners informeerden elkaar telkens de eerste online-bijeenkomst van het nieuwe Bewonersplatform De Buitenpepers op 11 februari 2021. Het delen van de informatie over alle activiteiten was bedoeld om elkaar te inspireren. En dat lukte prima! De verscheidenheid van de bewonersgroepen valt hierbij op: de groepen zijn gericht op ontmoeten, het inrichten van de buurt, veiligheid, groenbeheer en klimaatadaptatie. Zó werken de actieve bewoners sámen aan een mooiere buurt: ondanks de coronacrisis.

Veel activiteiten in onze buurt

De laatste vijf jaar zijn er – door een impuls van de Nieuwjaarsbijeenkomsten van de voormalige Energiegroep De Buitenpepers – meerdere nieuwe activiteiten in onze buurt ontstaan. Zoals de PeperOlympiade, het wine &dine-diner, de buurtpicknick en de filmavond.

Door de coronacrisis zijn activiteiten, zoals de Nieuwjaarsbijeenkomst en de huiskameroptredens van ‘Muziek in De Buitenpepers’ tijdelijk geschrapt. Maar in coronatijd zijn ook weer nieuwe bewonersinitiatieven ontstaan, zoals een fotowedstrijd voor kinderen, de berenjacht en de Dr. Oetel-speurtocht tijdens het verder stille carnavalsweekend in februari 2021.

Géén nieuwe buurtvereniging

Het idee om een Bewonersplatform op te richten komt voort uit het traject ‘Maken we samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in het najaar 2019. Siegfried Willems: ‘Eind 2019 schreven we nog in ons Buurtplan 2020 dat we een buurtvereniging wilden oprichten als ‘koepel’ voor alle bewonersgroepen in ons buurt. Dat idee hebben we vorig jaar laten varen. Er zijn misschien wel twintig bewoners- en activiteitengroepen in De Buitenpepers. Een buurtvereniging met een bestuur, een ledenvergadering en ledenadministratie voegt niet veel toe aan wat er nu al is…’

Werkgroep Buurtvisie

Siegfried Willems: ‘In de zomer van 2020 hebben we met de tijdelijke Werkgroep  Buurtvisie een inventarisatie gemaakt van wat er mooier en beter kan in onze buurt. Een onderzoek van Avans-studenten in het voorjaar van 2020 hielp ons daarbij. Het resultaat van die inventarisatie zijn de ’12 aanbevelingen om onze buurt nog mooier te maken’. Die aanbevelingen zijn geen voorstel’, aldus Siegfried.

Dit bewonersplatform graag twee per jaar

In vier gespreksrondes vertelden de achttien bewoners elkaar op 11 februari over hun straat- en buurtinitiatie-ven. Van de huurdersvereniging op de Vijfde en Zesde Buitenpepers, de ervaringen met straat-appgroepen tot de aanplant van  nieuwe bomen in onze buurt door de Werkgroep Natuur op Noord.  Aan het einde van het Bewonersplat-form is afgesproken dat dit overleg zéker twee keer per jaar georganiseerd kan worden. Een volgende keer liefst in anderhalf uur met minder sprekers. En met aandacht voor de lange-termijndoelen voor de buurtontwikkeling, zo bleek uit de reacties na afloop.