23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Buurtbewoners maken tijdens het Buurtplatform De Buitenpepers op 21 maart afspraken over de planning van 15(!) buurtactiviteiten

Hoe maak je een fatsoenlijke planning voor alle buurtactiviteiten in onze Buitenpepers in ons jubileumjaar 2023? Gaan we een jubileumfeest organiseren? En hoe voer je hierover een prettig en vlot overleg, zónder al te veel lastige discussies? Op dinsdagavond 21 maart lukte het allemaal prima in ‘D’n Boerderij’ om tijdens het halfjaarlijks overleg van het Bewonersplatform De Buitenpepers de eerste afspraken te maken. Deze bijeenkomst was zonder meer levendig, geanimeerd en plezierig.

Twee nieuwe activiteitengroepen

Er zijn aan het eind van het overleg twee nieuwe ‘activiteitengroepen’ opgericht. Een groep van vijf buurtbewoners gaat aan de slag met de voorbereidingen en organisatie van de PeperOlympiade, een spel- en sportmiddag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit onze buurt. Het eerste overleg van deze groep is voortvarend al gepland op komende maandagavond 27 maart.

En een groep van zes buurtbewoners neemt de voorbereiding van een ‘Jaren 70-buurtfeest’ op zich, waarbij we terug gaan naar de roots van onze buurt vanaf 1973. Deze groep komt op maandagavond 3 april bijeen. Ook deze initiatiefnemers laten er geen gras over groeien.

Een buurtfeestweekend vóór of ná de zomervakantie?

De heikele vraag tijdens dit overleg was: organiseren we allerlei losse activiteiten rond de zomer? Of combineren we activiteiten en welke dan? De conclusie is vooralsnog: laten we proberen in één weekend op de zaterdag én de PeperOlympiade én een buurtfeest te organiseren, wellicht met een filmavond, én op de zondagmiddag een jeu-de-boules toernooi. De twee activiteitengroepen voor de PeperOlympiade en het Jaren 70-buurtfeest stemmen nog af of dit buurtfeestweekend vóór de zomerschoolvakantie georganiseerd kan worden (eind juni) of ná de zomerschoolvakantie (eind augustus). Zodra er een keuze gemaakt is, lees je daar meer over op deze website, in de Peperpraat en in de Sociale BuurtApp.

Alle 20 buurtbewoners op een rij: hoe lang woon jij al in De Buitenpepers?

Een vrolijke start van het overleg

Bij de aftrap van het Buurtplatform ontbrak de tijd voor een uitgebreide kennismaking. Dat was niet mogelijk met maar liefst twintig buurtbewoners en één gast, Thomas Verbeek van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarom nodigde gespreksleider Gabbie van der Kroef iedereen uit om op een rij te gaan staan in de volgorde van de jaren waarin ieder in onze buurt is komen wonen. Annie Heesters deed al in 1977 en Thijs Walbeek onlangs in 2023. Daarna volgde een vlotte ronde langs alle al geplande buurtactiviteiten in de komende tien maanden.

Een puzzel: wat wordt onze activiteitenplanning voor heel 2023?

Na een kwartier pauze was er ruimte voor gesprekken door de gehele ‘Proeverij-zaal’ van ‘D’n Boerderij’. Ieder kon gaan en staan waar zij of hij wenste. Er waren gesprekstafels over de buurt-veiligheidsapps, de aanleg van groenborders in onze buurt evenals het kweken van peperplantjes, over het organiseren van een jeu-de-boules-toernooi, de PeperOlympiade, het Jaren 70-buurtfeest en het voorbereiden van een werkbezoek van gemeenteraadsleden aan onze buurt.

De deelnemers bespreken de planning van de puzzel van alle buurtactiviteiten in ons jubileumjaar 2023

Ook konden de deelnemers een puzzel maken van 15 activiteiten; de uitnodiging was hier: maak een logische planning van de volgorde van de activiteiten in onze buurt per maand. Die planning is aan het eind van de bijeenkomst stevig besproken, met als resultaat dat er nog afstemming is over de vraag of een buurtfeestweekend organiseren óf vóór de zomerschoolvakantie óf kort daarna.

Om precies 21.45 uur kwam het overleg tot stilstand, zoals vooraf gepland. Dank aan iedereen voor het meedenken, meedoen en meebeslissen, en alvast dank voor de voorbereiding van de komende activiteiten. Hieronder vind je alvast een overzicht van de voorlopige planning van al onze buurtactiviteiten in 2023.

Voor alle contactgegevens: https://www.debuitenpepers.nl/onze-buurt/wie-doet-wat-in-de-buitenpepers-hier-staan-alle-actuele-contactgegevens/

Voor subsidieaanvragen graag in overleg: