23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

In opdracht van de gemeente: onderzoek naar collectief warmtenet voor De Buitenpepers

Aquathermie is technisch een kansrijke optie voor onze buurt…

…maar de kosten voor individuele warmtepompen zijn volgens de onderzoekers lager

Tekst: Gabbie van der Kroef

Via deze link kun je onderzoeksrapport downloaden:

In opdracht van de gemeente deed het adviesbureau Royal HaskoningDHV in het voorbije najaar onderzoek naar de haalbaarheid van een collectief warmtenet voor De Buitenpepers. Zes bewoners kregen de ruimte om mee te praten over de opdracht en uitvoering van het onderzoek, evenals over het eindrapport. De conclusie uit het onderzoek: een warmtenet is technisch haalbaar door gebruik te maken van de relatieve warmte van het water in de plas van Orthen en de grachten rond onze buurt (‘aquathermie’). De kosten van individuele warmtepompen zijn volgens de onderzoekers echter lager. In het rapport staat geen advies over wie deze kosten gaat betalen, de overheid of de huiseigenaren?

Het gaat hier om een vooronderzoek

Voor de duidelijkheid: de uitkomsten van het onderzoek betekenen niét dat de gemeente binnenkort aan de slag gaat met de aanleg van een warmtenet in onze buurt. Het gaat hier om een vooronderzoek, zoals ook in andere buurten gebeurt. Later dit jaar neemt de gemeenteraad op grond van meerdere onderzoeken een besluit in welke buurt(en) een warmtenet kan worden aangelegd.

Is een warmtenet voor De Buitenpepers technisch en financieel haalbaar?

In het najaar heeft de gemeente ook een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een warmtenet in de onderzoeksbuurt Zuid. Voor de onderzoeksbuurt Sparrenburg in Rosmalen blijken individuele warmtepompen het meest geschikt. Dit voorjaar volgen nog eens drie onderzoeken voor twee delen van de Aawijk en voor de buurt Grevelingen. Op grond van deze onderzoeken plus een bronnenonderzoek voor de hele stad kiest de gemeente later dit jaar een ‘startbuurt’. In die buurt kan dan een warmtenet gerealiseerd worden. Voor de startbuurt wordt dan nog een buurtuitvoeringsplan gemaakt met nog een vervolgonderzoek over het precieze ontwerp van een warmtenet.

Het recente onderzoek voor onze buurt is een vooronderzoek, bedoeld om te onderzoeken of een warmtenet voor De Buitenpepers technisch én financieel haalbaar is.

Werkgroep Warmtestrategie

Vanaf september 2022 hebben zes bewoners, die de Werkgroep Warmtestrategie vormen, meegepraat over de opzet en uitvoering van het onderzoek. De gemeente was en is verantwoordelijk voor het onderzoek en heeft de reacties van de bewoners benut om het onderzoek te verbeteren. De bewoners hebben onder meer opmerkingen  gemaakt  over  de berekening van de ‘warmtevraag’ (de hoeveelheid warmte die nodig is voor het verwarmen van alle woningen in onze buurt) en over de energielabels van de huizen in De Buitenpepers. De onderzoekers hebben met behulp van de reacties van de bewoners het onderzoek aangepast en het definitieve rapport verscheen begin maart.

Na overleg met de gemeente is het mogelijk om dit eindrapport hier op onze buurtwebsite te downloaden, zie de link hierboven.

Volgens Royal HaskoningDHV kan het gemaal van Orthen benut worden als bron voor een warmtenet voor De Buitenpepers.

Hoe gaat de Werkgroep Warmtestrategie verder met dit rapport?

Johan Strang, woordvoerder van de Werkgroep Warmtestrategie (onderdeel van de Bewonersgroep Energietransitie), is tevreden over de kwaliteit van het onderzoek: ‘Ook al is het onderzoek globaal, tóch toont de analyse van Royal HaskoningDHV aan dat een warmtenet voor onze buurt technisch haalbaar is. Dat is mooi! We willen nu verder in gesprek met de gemeente over hoe de gemeente de resultaten van het onderzoek gebruikt bij een besluit over een startbuurt. En we vragen de gemeente om duidelijkheid over wie wat gaat betalen: wat betekent dit alles voor de kosten en besparingen voor bewoners? We betwijfelen of individuele warmtepompen in vergelijking met een collectieve warmtenet echt goedkoper zijn. In het onderzoek zijn de kosten vergeleken op basis van een investeringsvergelijking. Volgens ons zou een berekening op basis van eindgebruikerskosten meer voor de hand liggen. Ook hierover gaan we nog in gesprek met de gemeente. Om daarna de bewoners hierover te informeren.

Heb je vragen aan de Werkgroep Warmtestrategie? Mail dan naar: energiegroepbuitenpepers@gmail.com   

In het maartnummer van ons buurtblad de Peperpraat staat het volledige artikel over het eindrapport van Royal HaskoningDHV. Je kunt ons buurtblad hier downloaden: