23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

‘Iedereen kan meedoen aan het verfraaien van onze leefomgeving!’

Een van de tijdens de Buurttop geopperde wensen is het versmallen van sommige straten. Met meer groen en betere looproutes voor de kinderen en senioren. Zo combineren we de veiligheid met de vergroening. Door deze twee thema’s tegelijk aan te pakken kunnen we twee vliegen in een klap slaan. Sommige buurtbewoners willen actief bijdragen aan het ontwerpen van een groenere en bio-diverse buurt. Met onder meer aanpassing van parkeerplaatsen: half-verhard en half-groen, in plaats van de stenen ‘vlaktes’ die er nu zijn. En met aanplant van meer groen, struiken en bomen waar het kan. En daar komen klimaatadaptatie (waterbergende parkeerplaatsen), groen (bomen en struiken) en goed overleg met de gemeente samen. Kortom, een mooie bundeling van aandachtspunten die juist in samenhang met elkaar tot een concrete uitvoering kunnen leiden.

Daarover gaat ook een vervolgbijeenkomst vanuit de zes thematafels van de Buurttop, die nog in december gepland staat. Intussen kan iedereen de gedroomde kleinschalige wensen al in praktijk brengen: het zelf aanleggen van geveltuintjes of het aanplanten van gevelbegroeiing. Al krijg je meestal pas in het voorjaar de lentekriebels en de behoefte om met de vingers in de grond te zitten; je kunt er nu al over gaan nadenken.

Afgelopen voorjaar heeft onze Buurtgroep Groen Doen De Buiten-pepers de eerste plantenborders aangelegd om het vijftigjarig bestaan van onze buurt een groen tintje te geven. Deze zijn in het algemeen goed aangeslagen en geven al een aardig, maar nog te beperkt beeld van hoe de buurt kleurrijker en meer biodivers kan worden. Daarom willen wij de borders uitbreiden, niet alleen qua aantal, maar ook qua omvang. Ze vallen nu in het niet bij de groene grasmassa eromheen. Voor komend jaar staan er al vijf nieuwe borders gepland. Die gaan we aanleggen en beheren met de mensen die zich hiervoor eerder hebben opgegeven.

Binnenkort gaan we met de gemeente in overleg over verdere uitbreiding en vergroting van het borderareaal. Pas dan zet je stappen als het gaat om het introduceren van biodiversiteit in een verder wat povere monotone (gras)buurt die, begrijpelijk, vooral onderhoudsarm moet zijn vanuit het perspectief van de gemeente. Dit alles betekent wel, dat van de bewoners, die zich aangesproken voelen wordt gevraagd dat zij aanleg en beheer van de borders en andere groene initiatieven op zich nemen. En wel zo, dat de gemeente erop kan rekenen dat dat onderhoud ook plaatsvindt. Zo kun je zelf bijdragen aan de verfraaiing van je eigen directe leefomgeving. Je hoeft dat allemaal niet alleen te doen. Onze buurtgroep biedt daarbij de nodige ondersteuning.


Reacties zijn van harte welkom via info@natuuropnoord.nl t.n.v. Maurits Tax.