23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Onveiligheidsmeldingen? Signalen gaan naar de wijkagent

Alweer ruim een halfjaar hebben we in onze buurt naast één veiligheid WhatsAppgroep voor de hele Buitenpepers ook afzonderlijke WhatsAppgroepen per straat. Veel bewoners hebben zich aangesloten bij één of meerdere veiligheids-WhatsAppgroepen.

In overleg met wijkagent Bart Gallé voor de wijk Noord, stuur ik hem eens in de vier maanden een overzicht van alle meldingen, die via de verschillende WhatsApp-groepen in onze buurt zijn gedaan. Zodoende krijgt hij ook direct via ons een beeld van wat er speelt in onze buurt op het gebied van (on)veiligheid. In september heb ik het overzicht gemaakt van de meldingen in de maanden mei tot en met augustus. Ik heb dat overzicht naar Bart Gallé gestuurd. Een aantal meldingen zijn door oplettende bewoners direct doorgespeeld naar de politie of naar de wijkagent. Hierop is ook zichtbaar actie ondernomen.

Tevens zijn er meldingen gemaakt die te maken hebben met de veiligheid op het gebied van de gezondheid, zoals overlast van ratten en de alsemambrosiaplant. Prima om deze meldingen ook dit te melden naar elkaar. Bart Gallé laat weten dat hij onze meldingen erg op prijs stelt en dat hij waardeert het om op deze manier op de hoogte te worden gebracht. Zo nodig kan hij dan extra investeren als dat nodig is. Met dank aan de signalen van buurtbewoners.

Als jij je hebt aangemeld voor de sociale Buurt-WhatsApp-groep, dan kan je je zelf makkelijk aanmelden voor de afzonderlijke Veiligheids-Appgroepen. Ben je nog niet aangemeld bij de Buurt-WhatsApp en wil jij je aanmelden bij een Veiligheids-Appgroep, neem dan bij voorkeur via WhatsApp contact op met Siegfried Willems, tel. 06-11057993, of Hans van Ettekoven, tel.06-51810281. Bel ons bij vragen.