23 mei 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

De energiekosten zijn hard gestegen! – Hogere gasprijzen hebben ook invloed op de elektriciteitsprijzen

Tekst: De adviseurs van Energie-Nul73Advies en de Werkgroep Woningisolatie

De gasprijs is afgelopen half jaar hard gestegen en in het kielzog daarvan ook de prijs voor elektriciteit. De prijsstijgingen hebben voor veel huishoudens consequenties, ook in De Buitenpepers. Een hogere gasprijs? Nóg een reden om de woning goed te isoleren!

Huishoudens in De Buitenpepers verbruiken gemiddeld 1.400  m3  gas  en  3.300 kWh elektra. Was begin 2021 de maandelijkse rekening   hiervoor  nog  ongeveer € 160, dan bedraagt  deze  vanaf januari 2022 circa € 310, als je nu een nieuw contract zou afsluiten. Huishoudens die een vast contract hebben bij hun energieleverancier zullen hier (voorlopig) weinig van merken, maar huishoudens die een aflopend of variabel contract hebben worden door deze prijsstijging flink geraakt. Per huishouden zijn er wel grote verschillen te zien. Dat komt door de grootte van het huishouden, door de temperatuur waarop gestookt wordt én door de mate van isolatie van de woning.

Elektriciteit niet goedkoper

Voordat je denkt: ‘ik kan beter elektrisch gaan verwarmen’ moet je weten dat de energie-inhoud van 1 m3 gas gelijk staat aan bijna 10 kWh elektra. In de oude verhoudingen was elektra dus bijna drie keer zo duur als gas, ook bij de nieuwe prijzen is die verhouding niet wezenlijk anders. Nemen we bovenstaand verbruik en gaan dus die 1.400 m3 gas elektrisch vervangen dan wordt de maandafrekening maar liefst circa € 550. Daar zit dus niet de oplossing. Het stoken van hout of pellets brengt ook niet direct soelaas want ook de prijzen daarvan zijn aanmerkelijk gestegen. Het overstappen naar een andere energieleverancier is ook niet de oplossing aangezien veel leveranciers geen nieuwe contracten aanbieden of alleen variabel of maximaal een eenjarig jaar contract en tegen juist die hoge prijzen.

Compensatie van de overheid

Om de pijn een beetje te verzachten geeft de overheid dit jaar iedereen een vaste extra teruggave van circa € 400, oftewel € 33 per maand. Dat dekt dus niet de prijsstijging. Voor mensen met een laag inkomen die hierdoor in de problemen komen is er via de gemeente ’s-Hertogenbosch extra steun aan te vragen via ‘Eerste Hulp Bij Geldzaken’. Telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via tel. 073-6155155. Ook op donderdagavond telefonisch tot 20.00 uur.

Energiemaatregelen

Er was al volop reden om jouw energieverbruik zo veel mogelijk te verlagen. Daar is nu alleen nog maar meer reden toe.  Dat  kan  door  jouw  gedrag aan te passen,  zoals  door korter

douchen, maar ook door jouw woning energiezuiniger te ma-ken door isolatie. Door de hoge-re energieprijzen is de terugver-dientijd korter. Wel zijn ook de kosten van uitvoering gestegen door de krapte in de bouwwe-reld.

In 2022 extra subsidie

Dit jaar is ook de subsidie op maatregelen verhoogd. In 2021 was dat gebaseerd op 20% van de kosten en dat is dit jaar verhoogd tot 30 %. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je minimaal twee maatregelen treffen aan isolatie, of in combinatie met een (hybride) warmtepomp. Die maatregelen moeten door een erkend bedrijf uitgevoerd worden en de isolatiewaarde moet voldoende stijgen.

In tabel staan de belangrijkste maatregelen. De gekozen isolatiemaatregelen en de eventuele (hybride) warmtepomp staan in de lijst van RVO, zie de link onderaan.

Kijk ook op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/isde-wijzigingen-2022
En voor besparingstips op
https://brabantwoontslim.nl/6-tips-om-warmteverspilling-in-jouw-huis-tegen-te-gaan/