4 december 2023

Veiligheidsmeldingen uit De Buitenpepers – signalen gaan naar de wijkagent

door Hans van Ettekoven

Sinds een paar maanden hebben we in onze buurt naast één veiligheids WhatsApp groep voor de hele De Buitenpepers ook een WhatsApp groep per afzonderlijke straat. Op dit moment hebben ruim 190 bewoners zich aangesloten bij één of meerdere WhatsApp-groepen. Op een totaal aantal woningen van ruim 1000 een mooi aantal. En de app-groepen werken ook heel frequent.

De afgelopen maanden zijn er verschillende meldingen geweest, waarbij een of meer bewoners in verband met de noodzaak direct contact heeft opgenomen met de politie. Goed om dit meteen te doen en dit via de buurt-Whatsapp-groep te delen met de andere bewoners.

In overleg met de wijkagent Bart Gallé, de wijkagent voor de wijk Noord, stuur ik hem eens in de vier maanden een overzicht van alle meldingen die via de verschillende WhatsApp-groepen zijn gedaan. Zodoende krijgt hij ook direct via ons een beeld wat er speelt in de wijk op het gebied van (on)veiligheid.

Reactie van de wijkagent – dank voor de oplettende buurtbewoners

Afgelopen week heb ik het eerste overzicht gemaakt en gedeeld met wijkagent Bart Gallé. Diezelfde dag ontving ik een reactie van hem. Hij bedankt hierin de oplettende buurtbewoners en meldt tevens dag die dag een aanhouding vanwege drugshandel heeft plaats gevonden bij de SuperCoop. Bart Gallé besloot met de woorden ‘kortom…..op deze manier maken en houden we de Buitenpepers veilig! Met dank aan de signalen van buurtbewoners’.

Uiteraard kan je je ook aanmelden voor één of meer van de veiligheids WhatsApp groepen. Als jij je hebt aangemeld voor de sociale Buitenpepers WhatsApp-groep, dan kan je jezelf makkelijk aanmelden voor één of meerdere veiligheidsappgroepen.

Ben je nog niet aangemeld bij de sociale Buitenpepers WhatsApp-groep en wil jij je aanmelden bij een veiligheidsappgroepen, neem dan bij voorkeur via WhatsApp contact op met Siegfried Willems, tel. 06-11057993, of met Hans van Ettekoven, tel. 06-51810281. Ook bij vragen kan je contact met hen opnemen.