28 september 2023

Veiligheid in de buurt door wijkhandhaver Frans van Hemert         

Frans van Hemert is de wijkhandhaver voor de buurten De Hambaken, De Rompert, De Morgen, De Slagen en De Buitenpepers. Samen met zijn collega’s houdt hij toezicht op de openbare ruimte in deze vijf buurten in Noord: hij houdt onze leefomgeving schoon, heel en veilig. Frans geeft uitleg over zijn taak, zijn contacten in de buurt en waarvoor je bij hem terecht kan.

‘Toen ik 18 was, ben ik bij de gemeente gaan werken. In ben nu 43; ik ben bijna 25 jaar in dienst bij de gemeente ’s-Hertogenbosch’, lacht Frans. ‘De afgelopen zestien jaar werk ik als ‘handhaver openbare ruimte’. Dat deed ik lange tijd in Oost. In onder meer in De Bartjes en in de Aawijk. De laatste drie jaar ben in de wijkhandhaver in Noord. Na de coronapandemie zijn we weer aan de slag met het wijkgericht werken. Dat betekent gelukkig ook dat ik vaker in gesprek ben met bewoners. In september had ik bijvoorbeeld een gesprek met bewoners van de Buitenpepersdreef over de overlast bij de voetbalkooi.’

Alle zaken in de openbare ruimte

Frans geeft uitleg over wat zijn werk ánders maakt dan het werk van de politie en de wijkagent Bart Gallé: ‘Bij zaken áchter de voordeur, zoals inbraken, huiselijk geweld of een henhennepkwekerij in huis, komt de politie in actie. De politie is er ook voor verkeersongelukken, verkeersovertredingen en winkeldiefstallen. De wijkhandhavers zijn er voor het bevorderen van de leefbaarheid. Wij zorgen er voor dat de buurt een veilige plek is om te wonen, te leven en te ontmoeten. Denk aan kleine ergernissen, zoals parkeer- en verkeersoverlast. Omdat de politie zich meer richt op criminelen, het vangen van boeven dus, moet ik vaker af op meldingen van verkeers-incidenten. Die zaken pak ik op binnen mijn bevoegdheden.’

Zo veel mogelijk op straat

Frans: ‘Om goed te weten wat er speelt rond veilig en leefbaarheid in de buurten heb ik regelmatig con-tact met de wijkmanager, met wel-zijnsorganisatie Farent, met de wo-ningbouwcorporaties en voor De Buitenpepers met Novadic Kentron, de verslavingszorg aan de Rom-pertsebaan.
Als handhaver probeer ik natuurlijk zoveel mogelijk op straat te zijn. Van de acht uur dat ik per werkdag werk ben ik gemiddeld toch wel zo’n zes uur buiten. En natuurlijk ga ik direct op een melding af, ook al ben ik met mijn administratie bezig. In de weekeinden heb ik mijn werk bij het toezicht bij de horeca en de taxi’s in de binnenstad. Voor de buurten in Noord werk ik deels op grond van oproepen van onze meldkamer, deels doe ik mijn werk via rondes door de buurten. Als er bij een locatie veel meldingen bin-nenkomen, dan doen we daar ook meer surveillance. Als we niets horen uit jullie buurt, dan komen heus wel eens langs. De aandacht gaat dan vooral eerst naar de andere buurten.’

Veiligheid en leefbaarheid

‘Lekker in de wijk bezig zijn, mijn bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de buurt’, dát vindt Frans het leukste van zijn werk. ‘Ik ben het aanspreekpunt voor bewoners, zodat ik ook hoor wat er leeft in de buurt. De klachten en zorgen bespreek ik met de wijkagent, de wijkmanager en de buurtwerkers van Farent en de woningcorporaties. Vervolgens informeer ik ook de bewoners wat er met hun zorgen of klachten wordt gedaan. Zó vergroten we samen de veiligheid. Dat doen we door gesprekken, rondes, aanhoudingen en bekeuringen en als het nodig maatregelen. Het kan gaan om fietsen die al lang in een brandgang staan, rommel, hangjongeren of andere overlast. We hebben de signalen nódig van bewoners; jullie zijn onze ogen en onze oren in de buurt. Samen zien we meer! Goed dat jullie daarom, zoals ik begreep, in jullie BuurtApp melding maken van incidenten, zoals inbraken. Geef jullie berichten waar nodig ook door aan de politie!’

Meldingen in onze buurt

De meldingen over overlast in De Buitenpepers gaan vaak over parkeren, aanhangers, kliko’s die op straat blijven staan en jeugdoverlast bij de SuperCoop. Volgens Frans komen er nauwelijks meldingen binnen over overlast bij de voetbalkooi aan de Buitenpepersdreef.: ‘In een gesprek met omwonenden bleek dat er wel degelijk terugkerende overlast is. Ik heb de bewoners daarom geadviseerd om vaker melding te doen en om eventueel een buurtpreventieteam op te richten, zoals in De Rompert (zie het artikel rechts over het Buurtpreventieteam De Rompert). De signalen van bewoners helpen ons écht om samen de overlast aan te pakken! Zo houden we sámen de buurt veilig en leefbaar!’

Wat te doen bij overlast?

Buurtbewoners kunnen zaken melden op de volgende manieren.

  • Klachten bij een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegel of zwerfvuil?
  • Meldingen en tips over de openbare ruimte geef je eenvoudig door via het formulier: https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt
  • Hier maak je snel en makkelijk een melding en stuur je een foto van de situatie mee.
  • Lukt het niet om jouw melding via het online meldingsformulier te maken?
  • Dan kun je jouw melding ook via de BuitenBeter app of telefonisch doorgeven aan de gemeente. Het meldpunt is op werkdagen tot 17.00 uur bereikbaar via tel. 073)-6155555. Wil je na deze tijd toch een medewerker spreken? Luister dan het bandje af en maak jouw keuze.
  • Politie: Geen spoed wel politie, bel 0900-8844. Bij Spoed: bel 112.