Aanbevelingen voor meer veiligheid in de buurt

Een inbraak in huis of in jouw auto, een zwaar ongeval op de Rompertsebaan of een politiehelikopter die laag over onze buurt bromt: het thema (on)veiligheid kan plotseling erg dichtbij komen als je er plotseling mee te maken krijgt. Een burenruzie is geen pretje, liever werken bewoners samen aan meer veiligheid rond hun huis. Bijvoorbeeld door LED-verlichting te installeren in de brandgang.

Ons doel: een (verkeersveilige) buurt!

Ook hier geldt: samen werken aan veiligheid kun je doén met bewoners in jouw straat of nabijgelegen woonblokken. Een straat veiligheids-WhatsApp voor de directe buren is ook hierbij bruikbaar. Deels zullen we de oplossingen rond de veiligheid en verkeersveiligheid moeten realiseren op buurtniveau, in en na overleg met de gemeente, de politie of de welzijnsorganisatie Farent. De volgende twee aanbevelingen gaan over het verbeteren van de veiligheid en de verkeersveiligheid in onze buurt. Met als doel? Een veilige buurt, ook tijdens de avonduren, én een verkeersveilige buurt voor alle weggebruikers.

Aanbeveling: maak met de buren afspraken over een veilige straat en brandgang

  • Vraag jouw buren en jezelf eens naar hoe veilig of onveilig je jullie straat of brandgang vindt.  En van welke factoren die veiligheid of onveiligheid afhankelijk is. Is er sprake van inbraken in huizen of auto’s? Voel je je ’s avonds op straat in onze buurt nog veilig? Is er sprake van geluidsoverlast, vervuiling, verloedering of criminaliteit? Of is de verkeersveiligheid een probleem? Voor welke weggebruikers? Is het onveilig voor kinderen, voetgangers of fietsers?
  • Maak samen met de buren afspraken over een concrete aanpak van een veilige brandgang en een veilige staat. Kijk goed naar wat jullie als buren al samen zelf kunnen doen, bijvoorbeeld LED-verlichting in de brandgang.
  • Voor de aanpak van de grootvuil, zwerfvuil en andere overlast kun je contact zoeken met de gemeente. Maak gebruik van de Buitenbeter App.
  • En organiseer zelf een schoonmaakactiviteit in jouw eigen straat, liefst in combinatie met een andere ontmoetingsactiviteit.

Aanbeveling: verbeter de veiligheid op de Rompertsebaan, de Bruistelsingel en het zuidelijk deel van De Buitenpepers

  • De twaalf straten in De Buitenpepers zijn grotendeels een dertig kilometerzone met lichte verkeersdrempels op de kruisingen. Toch rijden automobilisten daar regelmatig te hard, vooral op de sluiproutes tussen de Rompertsebaan en de Bruistensingel, in het zuidelijk deel van de buurt.
  • Het oversteken van de twee grote routes langs onze buurt, de Rompertsebaan en de Bruistensingel, is vaak onveilig. Het is daarom aan te bevelen dat bewoners kritisch kijken naar de verkeersonveiligheid: welke maatregelen zijn er nodig?
  • Hoe kunnen we de kruisingen met de twee grote uitvalswegen veiliger maken? En kunnen we onze buurt autoluw maken? Voorstellen zijn welkom! Om te beginnen enkele straten afsluiten tijdens een burendag? Eventuele knelpunten rond de verkeersveiligheid kunnen bewoners voorleggen aan de wijkmanager en verkeersdeskundige van de gemeente.

About Post Author