28 september 2023

De Week van de omgevingsvisie: wil je meedenken over de toekomst van onze stad? 4 tot en met 11 oktober

In de week van 4 tot en met 11 oktober organiseert de gemeente ’s-Hertogenbosch acht ‘inloopavonden’ voor ‘jong en oud’. Bewoners kunnen hun mening geven over de toekomst van onze stad.

De gemeente wil de reacties van burgers gebruiken bij het opstellen van een visie en plannen per wijk. Tijdens het Buurtfeest ’50 Jaar De Buitenpepers’ begin september kunnen buurtbewoners al hun wensen inleveren voor de toekomst van onze buurt. Zijn onze ‘buurtwensen’ ook bruikbaar voor de ‘Omgevingsvisie’ voor de wijk Noord? Of heeft de gemeente hele andere plannen voor ons in petto?

De toekomst van onze eigen buurt…

Hoe ziet De Buitenpepers en onze omgeving er over pakweg tien jaar uit? Is de Rompertsebaan dan een ‘30-kilometer stadslaan’? Is onze buurt beter voorbereid op extreme hitte en regenoverlast als gevolg van de verdergaande klimaatverandering? Zijn er over tien jaar concrete plannen om onze buurt rond 2035 aan te sluiten op collectief warmtenet als alternatief voor aardgas, samen met andere buurten in onze wijk Noord? Vast staat al wel de hoogspanningsmasten bij de Zevenhontseweg dan zijn verdwenen en dat de gemeente rond het ‘Station Oost’ fors gaat bouwen. Hier is een stadswijk voorzien voor 1.800 tot 2.100 woningen. Ter vergelijking: De Buitenpepers telt ruim duizend huizen.

Het project ‘Station Oost’ heeft gevolgen aan de zuidkant van onze buurt. Ten noorden van onze buurt zal de sluiting van het Jeroen Bosch College waarschijnlijk ook leiden tot plannen voor woningbouw tussen de Eekbrouwersweg en de Rompertsebaan. Deze veranderingen in en rondom onze buurt hebben ongetwijfeld gevolgen voor het verkeer, het winkelen, de ‘groenverbindingen’ en misschien ook voor het leefklimaat. Kortom: het is zinvol om eens stil te staan bij de toekomst van onze buurt én onze wijk Noord.

‘Wijken binnen de ring’

In de ‘Week van de omgevingsvisie’ organiseert de gemeente ‘inloopavonden’. Daar kunnen bewoners hun ideeën en meningen geven over de toekomst van de stad, hun wijk en buurt. Omdat de ontwikkelingen per stadsdeel verschillen, werkt de gemeente met vier gebieden: de brede binnenstad, de wijken binnen de ring (waaronder onze wijk Noord en De Buitenpepers), de wijken buiten de ring en het buitengebied en de dorpen. Tijdens de ‘inloopavonden’ is er informatie en uitleg over de ‘ontwikkelrichtingen’ voor de afzonderlijke wijken en de gebieden.  

Voor de ‘wijken binnen de ring’, waaronder onze wijk Noord’, zijn er bijeenkomsten gepland op woensdag 4 oktober en maandag 9 oktober, telkens van 19.00 tot 21.00 uur.

Begin september maakt de gemeente de inhoud en de locaties van de bijeenkomsten bekend. Via onze buurtwebsite, de sociale buurtapp en via Facebook krijgen de bewoners in onze buurt hierover begin september de precieze informatie.

Weinig ruimte voor ‘grote opgaven’

De gemeente heeft grote uitdagingen, zoals de aanpak van de woningnood in onze stad. De vraag naar huizen en de  plannen  voor bedrijven vragen om locaties en terreinen om te bouwen. Die ruimte is beperkt. Bovendien zijn er nog andere ‘grote opgaven’, zo staat op de website van de gemeente te lezen. Denk aan ‘klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, slimme mobiliteit, biodiversiteit en gezondheid voor mens en dier’.

Om dit alles ‘in verband met elkaar te brengen’ ontwikkelt de gemeente haar Omgevingsvisie. De eerste stap om tot die ‘samenhangende visie’ te komen is het maken van een ‘Koersdocument’. Dat is inmiddels gebeurd. Zie de link onderaan dit artikel. In dit document staan de plannen voor de stad op hoofdlijnen beschreven.

Wat betekent dit voor onze buurt?

Hoe concreet de informatie van de gemeente over de plannen per wijk of buurt tijdens de ‘inloopavonden’ zal zijn, is moeilijk te voorspellen. En los van de plannen van de gemeente: wat willen bewoners zelf? Enkele bewoners organiseren als onderdeel van de activiteiten rond ’50 Jaar De Buitenpepers’ op zaterdag 18 november een ‘Buurttop’ over de toekomst van onze buurt. Ook daar komt de omgevingsvisie aan de orde.

Meer informatie kun je vinden op https://www.s-hertogenbosch.nl/week-van-de-omgevingsvisie