Oproep! Wie wil meewerken aan de voorbereiding van een ‘Buurttop’? Een toekomst- en doe-plan voor onze buurt!

Siegfried Willems heeft tijdens het Bewonersplatform De Buitenpepers op 22 februari uitleg gegeven over zijn idee en wens om dit jaar een ‘Buurttop’ voor De Buitenpepers te organiseren: ‘Ik zoek nu tenminste vier mensen die dit gaan organiseren. Te beginnen met een buurtbijeenkomst om alle buurtbewoners de gelegenheid te geven mee te praten en mee te doen over waar onze buurt over tien jaar wil zijn. Deze initiatiefgroep kan uitzoeken hoe we de ‘Buurttop’ en de bewonersbijeenkomsten kunnen financieren en welke steun we inhuren. Mijn voorstel is gericht op het samen doén! Samen maken we onze buurt toekomstbestendig, veiliger, groener, leuker en mooier!’

De ‘Buurttop’ is een buurtbijeenkomst – of misschien twee of meer bijeenkomsten – waarin bewoners afspraken maken over de toekomst van onze buurt. Inclusief afspraken om te beginnen. Siegfried: ‘Natuurlijk moet je stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Maar als bewoner kun je ook zelf iets doen in je eigen straat, buurt of wijk. We zijn daar in De Buitenpepers al een paar jaar mee aan de slag. Nu de pandemie voorbij lijkt, komen we met onze buurt eigenlijk in een nieuwe ‘fase’. Volgend jaar bestaat De Buitenpe-pers vijftig jaar. Natuurlijk gaan we dat vieren met leuke activiteiten voor ouders, kinderen en senioren. Het jubileumjaar zie ik als een mooie uitnodiging om na de pandemie ook echt aan de slag te gaan met de toekomst van onze buurt. Daarom heb ik op 22 februari aan het Bewonersplatform een voorstel gedaan om met een groep betrokken bewoners een uitdaging op te pakken: hoe kunnen we met zoveel mogelijk buurtbewoners aan de slag met de toekomst van onze buurt? Van dromen naar doén!

Begin 2022 publiceerde de gemeente de zogeheten ‘Omgevingsvisie’ voor alle Bossche wijken. Siegfried: ‘De visie voor onze wijk Noord geeft een gemiddelde van alle buurten weer en met mij zullen velen zich niet herkennen, dat je naar het Rompertpark gaat voor natuur en water. Ook niet in het plaatje van de thema’s voor De Buitenpepers. Onze buurt heeft eigen problemen die niet zichtbaar zijn op wijkniveau, zoals te hard rijden op de Rompertsebaan en een tekort aan ontmoetingsplekken voor jong en oud. En wij hebben ook onze eigen wensen en behoeften, die anders liggen dan in de Rompert of Hambaken.’

‘Ik doe een voorstel voor een aanpak in vier stappen: van dromen via denken naar durven en doen. Die aanpak  heb  ik   overigens niet zelf verzonnen, maar blijkt elders in Brabant heel goed te werken. In Waalre bij Eindhoven bijvoorbeeld.

Wil je meewerken aan de voorbereiding van de ‘Buurttop’? Meld je dan aan via swillems@home.nl

In vier stappen naar het doén!

De initiatiefgroep ‘Buurttop’ start dit voorjaar met een initiatief een plan van aanpak te maken voor wát ieder in onze buurt kan doen om onze buurt toekomstbestendig te maken. De initiatiefnemers denken aan een of meer be-wonersbijeenkomsten, waarin we vier stappen maken:

  1. Dromen – Wat zijn jouw wensen voor onze buurt?
  2. Denken – Hoe kunnen we onze wensen een vorm geven? Wie – de gemeente en anderen – steunen ons?
  3. Durven – We maken onze wensen zo concreet moge-lijk. Dat betekent ook keuzes maken: wat gaan we wel en niet doen in onze buurt?
  4. Doen – We gaan aan de slag met de uitvoering van wat er in de vorige stappen is afgesproken!

About Post Author