De geschiedenis van De Buitenpepers en De Heinis

In 1309 richt Jan II van Brabant het waterschap ‘de polder van der Eigen’ op. In het handvest van het waterschap wordt de zuidgrens van het gebied onder meer aangegeven met ‘van de genoemde kerk van Rosmalen tot aan de kerk van Orthen’. De dijk die door de Buitenpepers loopt was dus de zuidgrens van de polder van der Eigen. Door deze polder stroomde iedere winter het water van de Beerse Maas. Bij het plaatsje Beers bij Grave lag vroeger een overlaat, een verlaagd stuk Maasdijk, waar iedere winter het poldergebied ten noorden van Oss en ‘s-Hertogenbosch gecontroleerd overstroomde. Ook aan de zuidkant van de dijk, in de Vliertpolder, stond het land waarschijnlijk regelmatig onder water door het overstromen van de Aa.

De belangrijkste taken van het polderbestuur waren: droog houden van het land in de zomer en de herfst, waterberging in de winter en vroege voorjaar (wat we tegenwoordig ‘ruimte voor de rivier’ noemen) en het vruchtbaar maken van de landerijen in de polder door het inlaten van voedselrijk Maaswater.

Als je nog informatie hebt over de geschiedenis van de Buitenpepers, stuur die dan aan Ferd Sauter, Vierde Buitenpepers 28, ferd.sauter@gmail.com