Buurtplan 2021 – een plan voor een meer duurzame buurt

Op 28 november 2019 presenteerde het Meedenkteam ‘Maken wij samen De Buitenpepers aardgasvrij?’ in café D’n Boerderij hun Buurtplan 2020 voor de energietransitie in onze buurt. We zijn nu vijf kwartalen en een coronacrisis verder. In 2020 hebben drie werkgroepen gewerkt aan onderzoek naar een alternatief voor aardgas voor onze buurt, aan de aanpak van de inkoop van woningisolatie en het opstellen van aanbevelingen om onze buurt meer leefbaar te maken. Voor de energietransitie én de buurtontwikkeling ligt er nu een door enkele bewoners gemaakt ‘Buurtplan 2021’. Géén blauwdruk of routekaart, we leven immers in een roerige tijd vol onzekerheden.

De leden van de Bewonersgroep Energietransitie hebben op 19 januari afspraken gemaakt over hun stappen in 2021. Die aanpak is vastgelegd in het ‘Buurtplan 2021’. Dit jaar moet elke gemeente een ‘transitievisiewarmte’ hebben opgesteld. De gemeenteraad neemt in het derde kwartaal besluiten over welke buurten in onze stad versneld aardgasvrij-ready worden. Het ‘Buurtplan 2021’ kijkt daarom vooruit naar de besluitvorming over de warmtetransitie in onze stad. En naar wat dit betekent voor onze buurt. Wil je niet het hele Buurtplan 2021 lezen? Je kunt ook de samenvatting bekijken; dan ben je ook op de hoogte!