27 maart 2023

Terugblik Bewonersplatform 18 oktober – Aan de slag met de viering van ’50 Jaar De Buitenpepers’ in 2023…

Volgend jaar bestaat onze buurt vijftig jaar. De eerste woningen in De Buitenpepers zijn in 1973 opgeleverd. Het realiseren van de gehele buurt duurde tot in 1978. Tijdens het overleg van het Buurtplatform De Buitenpepers op 18 oktober in D’n Boerderij hebben zestien bewoners ruim de tijd genomen om hun ideeën voor activiteiten in het jubileumjaar 2023 te bespreken. Ook is er gekeken naar het ontwerp van een ‘jubileumlogo’: een beeldmerk om alle activiteiten te kunnen promoten.

Planning, organisatie en financiering

Enkele bewoners hebben afgesproken om binnenkort verder te praten over de planning, de organisatie en de financiering van alle jubileumactiviteiten in 2023. Het is de bedoeling dat de bekende buurtactiviteiten, zoals de Koningsdag en het wine-en-dine-buurtdiner, allemaal affiches krijgen met het jubileumlogo. Overigens zijn er over de afzonderlijke activiteiten nog geen exacte afspraken gemaakt.    

Een Jaren 70-activiteit

De eerste buurtactiviteit in 2023 is de Nieuwjaarsborrel op zondagmiddag 15 januari in het proeflokaal van D’n Boerderij. Het is de bedoeling dat tijdens die middag het jubileumlogo én de activiteitenkalender voor 2023 gepresenteerd worden. Alvast een tipje van de sluier: het plan is om in juni een heus jaren 70-buurtfeest te organiseren, met een knipoog naar de jaren dat onze buurt is gebouwd. Compleet met kinderactiviteiten, muziek en mogelijk een buurtpicknick en een film uit de jaren 70. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 15 januari kun-nen buurtbewoners reageren én zich aanmelden om mee te doen aan de voorbereiding van de buurtactiviteiten in ons jubileumjaar 2023. En natuurlijk moet er een kinderactiviteit komen bij de Nieuwjaarsborrel.

De (on)veiligheid in onze buurt

Tijdens het tweede deel van het overleg van het Buurtplatform kwam wijkagent Bart Gallé op bezoek. Met hem is gesproken over de (on)veiligheid in onze buurt. En over de noodzaak om melding te doen van ‘verdachte situaties’ en overlast.

Ken Yau en Evert-Jan Ulrich informeerden de andere buurtbewoners over hun plannen om in nauwe samenwerking met de gemeente in 2023 en in 2024 tien nieuwe plantenborders aan te leggen in onze buurt. De ‘Werkgroep Groen Doen’ (pagina 13) zal daarover per straat in 2023 contact zoeken met omwonenden.

Al met al was dit Buurtplatform zoals onze buurt zelf: actief, veelzijdig en met een blik op de toekomst!