‘Op de koffie bij Annie’ – iedere maandagmorgen in onze nieuwe buurtkamer

Iedere maandag ben je weer welkom bij Annie Heesters bij haar wekelijkse ‘Op de koffie bij Annie!’, van 10.00 uur tot 12.00 uur. Je kunt in haar nieuwe buurtkamer, Buitenpepersdreef 240 (tegenover de SuperCoop), terecht voor ontmoetingen met andere buurtbewoners, voor…

 een praatje,

 ontmoeten van medemensen,

 er even uit zijn,

 een mooie start van een nieuwe week,

 luisteren naar verhalen van de ander,

 je eigen verhaal delen,

 kijken of je met een ander iets wilt ondernemen,

 misschien heb je behoefte aan lichte ondersteuning en is er een ander die ondersteuning wil en kan bieden.

Graag een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en wat lekkers!

Annie organiseert voorts ééns per maand een (dinsdag)avondbijeenkomst voor mensen, die graag een gesprek voeren over persoonlijke (levens)vragen. Dat gebeurt in een ongedwongen sfeer. Ieder bepaalt vanzelfsprekend zelf wat zij of hij wil vertellen. De gesprekke zijn gepland op dinsdag 31 mei, 28 juni, 26 juli. Deze dinsdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.20 uur.

Een hartelijke groet van Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240, a.heesters@home.nl