Bewonersplatform De Buitenpepers woensdagavond 24 november – vanwege de nieuwe coronaregels: online!

Op 11 februari – nog tijdens de corona-lockdown – hebben achttien buurtbewoners uit de verschillende straten en bewonersgroepen van onze buurt de aftrap gedaan voor een eerste overleg van het Buurtplatform De Buitenpepers. Zie hier een terugblik op die bijeenkomst destijds…  

We hebben toen afgesproken om elkaar twee keer per jaar te ontmoeten.  

Het volgende – nu fysieke – moment voor ontmoeten bij het Buurtplatform is gepland op woensdagavond 24 november, inloop vanaf 19.45 uur. Anders dan in het novembernummer van de Peperpraat staat is deze bijeenkomst op woensdagavond 24 november (en niet op 23 november)!

We komen dan online bijeen. En niét in D’n Boerderij, Herven 52, zoals we oorspronkelijk hadden gepand.

Het online-overleg duurt van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Het programma is toegespitst op enkele thema’s. Je kunt een deel van het programma een gesprek voeren met een kleine groep bewoners rond vijf onderwerpen:   

  1. Onze buurt: we halen ideeën op voor 50 jaar De Buitenpepers 1973-2023 en een klein buurthuis.  
  2. Ontmoeten: over onder meer de Nieuwjaarsbijeenkomst.  Plus het idee om volgend jaar een rommelmarkt in alle straten te organiseren. 
  3. Veiligheid: over verkeersveiligheid, de Rompertsebaan en veiligheid in de buurt, zoals cameratoezicht, een AED bij de SuperCoop en verlichting in donkere stegen en paden. 
  4. Duurzaam en klimaat: over tegelwippen, regentonnen, geveltuintjes, groendaken en groene parkeerplaatsen. En kort over de voortgang van de straataanpak rond de energietransitie.
  5. Peperpraat, buurtwebsite, Facebook en Buurt App: over hoe we elkaar informeren in de buurt.  

Na een korte aftrap om 20.00 uur kun je buurten in een van de vijf gotepen.

Na een pauze rond 20.50 uur gebruiken we het laatste half uur van het programma om reacties te bundelen. Dan komen vragen aan de orde als: Wie wil wat doen? Wat gaan we wel of niet doen? Hoe gaan we om met bezwaren van sommige bewoners? Wat zijn onze volgende stappen?

Ook maken we afspraken over een Nieuwjaarsbijeenkomst voor De Buitenpepers in januari 2022 en een kort Buurtplan 2022 voor alle buurtactiviteiten in onze buurt.

Meld je aan om mee te doen aan de bijeenkomst op 24 november via gabbievanderkroef@hotmail.com Graag vooraf aanmelden, alsjeblieft!  Alvast bedankt voor jouw reactie! Je krijgt dan een paar dagen vóór het overleg een link toegestuurd voor online deelame.

Een hartelijke groet van Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef