22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Eerste voorbereidingen PeperOlympiade op zaterdagmiddag 7 september

Na het grote succes van de vijfde PeperOlympiade vorig jaar september heeft een groot deel van de organisatoren weer het initiatief genomen om ook dit jaar weer een sport- en spelmiddag van de kinderen (die naar de basisscholen gaan) te organiseren. Afgelopen maandag 26 februari kwamen vijf initiatiefnemers bij elkaar om de eerste afspraken te maken:

  • De PeperOlympiade vindt plaats op zaterdagmiddag 7 september. Noteer deze datum alvast in jouw agenda.
  • We organiseren de Olympiade vanuit de speeltuin in de Vierde Buitenpepers, met een parcours langs de speeltuin in de Tweede Buitenpepers en (nieuw!) de Kuil tussen de Vijfde en Zesde Buitenpepers. Zo gaat de Olympiade door onze hele buurt.
  • We zoeken begeleiders voor zowel de afzonderlijke spellen en voor de groepen kinderen, die de Olympiadetocht langs de drie locaties maken. Voor de verschillende begeleiders maken we aparte inschrijfformulieren. We zoeken straks nadrukkelijk ook jongeren vanaf 15 jaar als begeleider.
  • We vragen een subsidie aan bij het Wijk-, Buurt- en Dorpsbudget van de gemeente ’s-Hertogenbosch en we werven enkele sponsors. De bijdrage per kind beperken we tot € 2 per deelnemer (zoals vorig jaar).
  • Deelname staat alleen open voor kinderen, die wonen in De Buitenpepers.
  • We organiseren een sportieve sport- en spelmiddag, geen competitie!
  • We komen nog met enkele verrassingen m.b.t. spellen en aankleding van de middag.
  • Tijdens de Koningsdag op zaterdag 27 april en tijdens de Buurtrommelmarkt op zondag 26 mei zullen we nadrukkelijk al begeleiders voor onze Olympiade werven.