Buurtplatform De Buitenpepers – dinsdagavond 12 oktober in D’n Boerderij

Op 11 februari – nog tijdens de corona-lockdown – hebben achttien buurtbewoners uit de verschillende straten en bewonersgroepen van onze buurt de aftrap gedaan voor een eerste overleg van het Buurtplatform De Buitenpepers. We hebben toen afgesproken om elkaar twee keer per jaar te ontmoeten.

Het volgende – nu fysieke – moment voor ontmoeten bij het Buurtplatform is gepland op dinsdagavond 12 oktober. We komen dan bijeen in de grote zaal van D’n Boerderij, Herven 52. De bijeenkomst duurt van 20.00 uur tot uiterlijk 21.45 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Na afloop kun je tot 22.00 uur naborrelen.

Het programma is toegespitst op enkele thema’s. Dat betekent dat we het eerste deel van het overleg niét vergaderen. Je kunt elkaar in een marktvorm ontmoeten en buurten bij vijf thematafels:

  1. Onze buurt: we halen ideeën op voor 50 jaar De Buitenpepers 1973-2023, jeu de boules baan en een klein buurthuis.
  2. Ontmoeten: over het wine-and-dine-buurtdiner, Sinterklaasoptocht en Nieuwjaarsbijeenkomst. Plus het idee om volgend jaar op Koningsdag een rommelmarkt in alle straten te organiseren.
  3. Veiligheid: over verkeersveiligheid, de Rompertsebaan en veiligheid in de buurt, zoals cameratoezicht, een AED bij de SuperCoop en verlichting in donkere stegen en paden.
  4. Duurzaam en klimaat: over tegelwippen, regentonnen, geveltuintjes, groendaken en groene parkeerplaatsen.
  5. Peperpraat, buurtwebsite, Facebook en Buurt App: over hoe we elkaar informeren in de buurt?

Na een korte aftrap om 20.00 uur kun je buurten bij de vijf thematafels. Na een pauze rond 21.00 uur gebruiken we het tweede deel van het programma om reacties te bundelen. Dan komen vragen aan de orde als: Wie wil wat doen? Wat gaan we wel of niet doen? Hoe gaan we om met bezwaren van sommige bewoners? Wat zijn onze volgende stappen?

Als bijlage ontvang je een overzicht van de 107 reacties uit de Bewonersenquête in juli en augustus: de antwoorden op de vraag ‘Zijn er nog andere dingen die jij in de buurt zou willen aanpakken? Zoals groenvoorziening, veiligheid, speeltuin, een klein buurthuis, et cetera?

Meld je aan om mee te doen aan de bijeenkomst op 12 oktober via peperplatform@gmail.com
Alvast bedankt voor jouw reactie! Tot ziens in D’n Boerderij!

Een hartelijke groet van Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef