Bewonersplatform De Buitenpepers 24 november: bouwen aan een betere buurt!

Afgelopen woensdagavond 24 november namen twaalf buurtbewoners de moeite om samen online te bespreken hoe zij denken over onze buurt. Dit was de tweede sessie van ons Buurtplatform De Buitenpepers. Bedoeld om ervaringen en ideeën uit te wisselen. En om afspraken te maken over de planning van activiteiten, nieuwe initiatieven en om van elkaar te leren. We hebben anderhalf uur met elkaar gesproken, deels in kleine groepen.

Aan bod kwamen vier thema’s: 1. Onze buurt, 2. Ontmoeten, 3. (On)Veiligheid en 4. Duurzaam en klimaat.

Wil je het verslag ontvangen? Stuur dan een mail naar peperplatform@gmail.com

Een hartelijke groet van Siegfried Willems en Gabbie van der Kroef