Bewonersplatform 22 februari: activiteitenplanning lente en zomer

Drie keer is scheepsrecht!  Na twee online bijeenkomsten in 2021 was het op dinsdagavond 22 februari de eerste bijeenkomst van het Bewonersplatform De Buitenpepers, waarbij bewoners elkaar ‘live’ konden spreken. We deden dat met veertien bewoners. De contactpersonen van de activiteitengroepen, huurdersvereniging en de verengingen van eigenaren (VvE’s) ontmoetten elkaar in een ongedwongen sfeer in de bovenzaal van Café D’n Boerderij.

Activiteitenkalender

Buurtbewoner Machteld Terlingen had als voorzet voor een activiteitenplanning een jaarschema gemaakt. Tijdens het overleg bleken er onder meer ideeën te bestaan voor het organiseren van een rommelmarkt in alle straten in onze buurt, in de tweede helft van mei. Ook het initiatief om weer in de zomer een PeperOlympiade te organiseren, komt waarschijnlijk terug. Een van de buurtbewoners neemt al het initiatief om een voorbereidingsgroep op te richten. In het maartnummer van ons buurtblad de Peperpraat volgt nadere informatie.

Een Buurttop voor onze topbuurt?

Ook is er tijdens het Bewonersplatform gesproken over een zogeheten ‘Buurttop’: een voorstel dat Siegfried Willems deed om aan de slag te met een toekomstaanpak voor onze buurt. Siegfried stelt voor om een initiatiefgroep te starten, die in de loop van dit jaar een of meer bijeenkomsten gaat organiseren om een toekomstplan voor onze buurt te maken. In het maartnummer van de Peperpraat geeft Siegfried uitleg over zijn initiatief.

Een ‘groenplan’ voor Noord

Maurits Tax gaf tijdens het Bewonersplatform uitleg over de aanpak van de Werkgroep Natuur op Noord. Deze werkgroep werkt samen met bewoners en de gemeente  aan  een plan om de natuur in de veertien buurten in onze wijk Noord te versterken. Voor De Buitenpepers  is  een ‘groenplan’  in de maak.  Ideeën om onze buurt te vergroenen zijn welkom! 

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst zijn er afspraken gemaakt over welke bewoners zich gaan bezighouden  met welke activiteiten en thema’s. Dit leverde de volgende activiteitenkalender op…

Activiteitenkalender en oproepen: doe mee!

  • Iedere maandagochtend: ‘Op de koffie bij Annie!’, 10.00 tot 12.00 uur in de Buurtkamer van Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240.
  • Iedere dinsdagavond: Gesprekken over levensvragen, vanaf 19.30 uur in de Buurtkamer van Annie Heesters, a.heesters@home.nl
  • Zaterdag 19 maart: Buurtschoonmaakactie, 10.00 uur, de ‘Kuil’  tussen de Vijfde en Zesde Buitenpepers, debuitenpepers@gmail.com
  • Zondag 24 april: Heinisdag, met activiteiten in de Heinis met als doel: het vergroten van betrokkenheid van de omwonenden. Er zijn informatieve en recreatieve activiteiten, natuurgebiedheinis@gmail.com
  • Woensdag 27 april: Koningsdagactiviteiten, 10.00 uur, de ‘Kuil’  tussen de Vijfde en Zesde Buitenpepers, debuitenpepers@gmail.com
  • Half of eind mei (o.v.): Een rommelmarkt op meerdere locaties in de buurt; volg onze website en Facebook. Wil je meedoen in de voorbereiding met andere buurtbewoners? Kim White, buitenpepersrommelt@gmail.com
  • Zaterdag 11 juni: Wine-and-dine-buurtdiner bij bewoners thuis, vanaf 18.30 uur. Informatie via winedinebuitenpepers@gmail.com
  • Eind juni (o.v.): de PeperOlympiade, terug van weggeweest. Wil je meedoen in de voorbereiding van deze leuke sportactiviteit voor kinderen? Mail naar Miekske van der Sman, peperolypmpiade@gmail.com
  • Zaterdag 3 september: Buurtpicknick 17.00 uur, buitenbios 21.15 uur, speelweide Vierde Buitenpepers, machteld.terlingen@gmail.com
  • Zaterdag 29 oktober: Halloweentocht, buitenpepershalloween@gmail.com