4 december 2023

Activiteitenkalender De Buitenpepers van december tot en met het begin van 2024

De volgende buurtactiviteiten staan gepland in De Buitenpepers tot eind 2023:

  • Iedere maandagochtend‘Op de koffie bij Annie!’, 10.00 tot 12.00 uur in de Buurtkamer van Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240. Graag een vrijwillige bijdrage.
  • Iedere dinsdagavond: Ambachtencafé bij Christiane Hilgenberg, Vierde Buitenpepers 13, vanaf 19.30 uur. Graag aangeven dat je komt via post@chilgenberg.nl of bel naar 06-23328946.
  • Vrijdag 8 december: ‘De Buitenpepers, ‘Andere tijden 1973-2023’: Annie Heesters en Jan Robben vertonen alle verzamelde foto’s van de geschiedenis van onze buurt. Tijdens het buurtfeest was hiervoor onvoldoende tijd. Daarom deze extra bijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur in het Nico Schuurmanshuis, Fort Orthen, Ketsheuvel 50. Aanmelden via https://forms.gle/oZ5K7Fvk7SjuZeQ7A
  • Zondag 21 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 2024 in D’n Boerderij., Herven 52, van 15.00 tot 17.00 uur. Alle bewoners wensen elkaar een gezond Nieuwjaar! Aandacht voor alle activiteiten in 2024.
  • Zondag 26 mei: Buitenpepersrommelmarkt 2024 in alle straten in onze buurt. Noteer de datum alvast in jouw agenda! Zie ook https://www.debuitenpepers.nl/ontmoeten/buurtrommelmarkt2024/
  • Volg de berichten op onze Facebookpagina, website en in de BuurtWhatsApp met de exacte informatie over nieuwe activiteiten! Veel plezier bij welke activiteit dan ook!