8 juni 2023

Activiteitenkalender De Buitenpepers van juni tot het eind van 2023

Op de foto: De PeperOlympiade keer weer terug in De Buitenpepers. Noteer alvast: zaterdag 9 september en blok in jouw agenda ook het jubileumfeestweekend ’50 Jaar De Buitenpepers’ van vrijdagavond 8 september tot en met zondagavond 10 september.

De volgende buurtactiviteiten staan gepland in De Buitenpepers tot eind 2023:

 • Iedere maandagochtend‘Op de koffie bij Annie!’, 10.00 tot 12.00 uur in de Buurtkamer van Annie Heesters, Buitenpepersdreef 240. Graag een vrijwillige bijdrage.
 • Iedere donderdagavond, volgende keer op 8 juni: Spreekuur van de Werkgroep Woningisolatie; je kunt terecht met jouw vragen over energieverbruik enwoningisolatie, van 18.30 uur tot 20.30 uur, Buurtkamer, Buitenpepersdreef 240.
 • Zaterdagavond 10 juni en 24 juni: Natuurbuurtwandeling, 20.00 uur, vanuit de speeltuin bij de Vierde Buitenpepers, met twee natuurgidsen.
 • Dinsdagavond 13 juni: Informatiebijeenkomst over warmtepompen, 19.30 uur, in de bewonersruimte Serviceflat Ortduynen, Weth. Schuurmanslaan 11. Organisatie door de Werkgroep Woningisolatie.
 • Zondagmiddag 2 juli: ‘Gluren bij de buren’, muziek bij verschillende buurtbewoners thuis of in de tuin, op meerdere locaties in onze buurt, vanaf 12.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: https://glurenbijdeburen.nl/nl
 • Vrijdagmiddag 8 september tot en met zondagavond 10 september: Buurtfeest ’50 Jaar De Buitenpepers’, in een grote tent in de Kuil tussen de Vijfde en de Zesde Buitenpepers.
 • Zaterdag 9 september: PeperOlympiade, een sport- en spelmiddag voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar, vanuit de speeltuin in de Vierde Buitenpepers, daarna elders in onze buurt, van 12.30 tot 15.30 uur.
 • Zaterdagmorgen 16 september: Najaarsschoonmaakactie vanuit de Kuil tussen de Vijfde en de Zesde Buitenpepers, 10.00 tot 12.00 uur. Organisatie door de Kontaktgroep Vereniging De Buitenpepers. Informatie: debuitenpepers@gmail.com
 • Zaterdag 16 september: Werkbezoek van gemeenteraadsleden aan onze buurt, van 10.00 tot 12.00 uur, met aandacht het meedoen van bewoners in onze buurt, de energietransitie, veiligheid en het vergroenen van onze buurt, zie pagina 19. Wil je meedoen? Informatie via gabbievanderkroef@hotmail.com  
 • Zaterdag 23 september en zondag 24 september: Burendag, mogelijk ook in De Buitenpepers met afzonderlijke activiteiten in verschillende straten in onze buurt. De bewonersgroepen organiseren deze activiteiten zelf met hun eigen buren in hun eigen straat. Informatie www.burendag.nl
 • Oktober (datum nog te bepalen): Buurtplatform De Buitenpepers en een BuurtTop: halfjaarlijkse bijeenkomst voor de contactpersonen van alle buurtactiviteiten. En een BuurtTop over de toekomst van onze buurt: wat willen bewoners zelf? Wat doen we zelf?
 • Zaterdag 28 oktober: Halloween in De Buitenpepers, langs spookhuizen in de buurt.
 • Zaterdag 4 november: Wine-and-dine-buurtdiner, driegangen diner bij bewoners thuis en het dessert in het Nico Schuurmanshuis in Orthen.
 • Zondag 26 november: Sinterklaastocht, langs verschillende Sinthaltes in de buurt. Organisatie door de Kontaktgroep Vereniging De Buitenpepers.
 • Volg de berichten op onze Facebookpagina, website en in de BuurtWhatsApp met de exacte informatie over nieuwe activiteiten! Veel plezier bij welke activiteit dan ook!