22 juli 2024

De Buitenpepers

over een stralende buurt in Den Bosch

Werkgroep Natuur op Noord plant struweelhaag langs de Bruistensingel

Ruim dertig vrijwilligers uit de verschillende buurten in Noord, waar-onder ook een flink aantal uit De Buitenpepers, hebben op zaterdag 20 februari, een wonderlijk mooie dag, aan de Bruistensingel over een lengte van 950 meter een struweelhaag aangeplant van 1775 struiken. De boompjes kunnen binnen enkele jaren een ‘bosplantsoen’ worden.

Dit initiatief van Werkgroep Natuur op Noord is omarmd door de gemeente ’s-Hertogenbosch en Brabants Landschap, hoofdbeheerder van het gebied de Heinis. De strook langs de Bruistensingel vormt de noordelijke grens van het natuurgebied De Heinis.

Een boost voor insecten en vogels

Door deze aanplant krijgt de insecten- en vogelpopulatie een boost. Genoemde dieren staan in deze tijd meer en meer onder druk, door het verdwijnen van geschikt leefgebied, door stikstofdepositie, vervuiling en klimaatverandering. Wij willen daar op kleine schaal in een kostbaar gebied als de Heinis iets aan doen. Al beseffen we dat daar veel meer voor nodig is. We menen dat ook de passerende wandelaar er bovendien een mooiere en rijkere omgeving door krijgt. Zowel de planters als de aanplant hebben we op deze zaterdag 20 februari op anderhalve meter gezet. Voor de aanplant hebben we een selectie gemaakt van inheemse soorten, waarbij we vooral kozen voor aanplant met bloemen en bessen.

Ruim baan dus voor de (wilde) bijen, vlinders en vogels. De Heinis wordt hiermee sterker, veerkrachtiger en meer divers. Nu is het wachten geblazen. Over drie jaar ziet het er anders uit. Dank aan alle vrijwilligers!

Wil je meer weten over onze werkgroep? Mail naar natuurwerkgroepnoord@gmail.com