Reageer op de plannen voor verbreding van de A2 tussen Deil en Vught

Tot en met dinsdag 20 juli 2021 kunnen burgers reageren op plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over plannen voor de mogelijke verbreding van de A2 tussen Deil en Vught. Daarvoor is sinds 2018 een zogeheten ‘ontwerpstructuurvisie’ en een milieueffectrapport opgesteld, die je kunt downloaden via de volgende website https://www.platformparticipatie.nl/a2deilvught/a2deilvught_/default.aspx

Het wordt steeds drukker op en rond de A2 tussen Deil, ‘s-Hertogenbosch en Vught. Het Ministerie wil de regio bereikbaar willen houden, nu én in de toekomst, en maakt sinds 2018 plannen voor aanpassing van de snelweg. In het programma A2 Deil – Vught werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch en regio Rivierenland samen aan de bereikbaarheid van de regio. De minister en de regionale partners willen hiermee voorkomen dat de A2 in de toekomst in de top tien van dagelijkse files blijft staan. Daarom heeft de minister op 4 juni 2018 de startbeslissing voor een MIRT-verkenning getekend. Dat was het begin van een onderzoek naar mogelijkheden om de doorstroming en veiligheid op de A2 tussen Deil en Vught te verbeteren.

De plannen van het Ministerie en de andere overheidsorganisaties omvatten zowel korte- als lange-termijn-maatregelen. De kortetermijnmaatregelen zijn bedoeld om de komende jaren knelpunten op dit traject te verlichten. Het gaat enerzijds om maatregelen aan de A2 en anderzijds om mensen meer reisalternatieven te bieden, bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Voor de lange-termijn-oplossing wordt een MIRT-verkenning uitgevoerd. Dit is een wettelijk voorgeschreven onderzoek, dat wordt uitgevoerd voordat een weg eventueel verbreed mag worden.

Tijdens de verkenning zijn nut en noodzaak van verbreding van de A2 bekeken. Verschillende alternatieven zijn onderzocht, bijvoorbeeld een verbreding tot twee keer vier en twee keer vijf rijstroken (nu is het twee keer drie rijstroken). Ook is gekeken naar oplossingen naast het aanleggen van nieuwe infrastructuur, zoals smart mobility.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert samen met Rijkswaterstaat, gemeente ‘s-Hertogenbosch, regio Rivierenland en de provincies Noord-Brabant en Gelderland drie online informatiebijeenkomsten.

Dinsdag 22 juni 2021: Van 19:00 uur tot 21:00 uur met nadruk op het gebied ten noorden van de Maas.
Dinsdag 29 juni 2021: van 19:00 uur tot 21:00 uur Het hele traject van knooppunt Deil tot knooppunt Vught.
Woensdag 30 juni: van 19:00 uur tot 21:00 uur Nadruk op het gebied ten zuiden van de Maas.
In verband met het coronavirus COVID-19 worden de bijeenkomsten online gehouden.

Voor vragen over de participatieprocedure kunt u bellen met de directie Participatie, telefoon 070-456 8999.
Voor inhoudelijke vragen over dit project kunt u een e-mail sturen naar A2deilvught@minienw.nl.
Meer informatie over dit project is te vinden op www.mirta2deilvught.nl.

De Werkgroep Natuur op Noord, de bewonersgroep die zich inzet voor natuur-behoud én -vernieuwing in onze wijk Noord, kijkt intussen naar de effecten voor de natuur rond de A2. Hun aandacht gaat ook uit naar de gevolgen voor het verkeer bijvoorbeeld op de Bruistensingel.