28 september 2023

‘Groen Doen De Buitenpepers’ maakt een groenplan voor ons jubileumjaar: nieuwe plantenborders in onze buurt

De ‘Groen Doen’-groep van De Buitenpepers zich bezig met het verfraaien van onze groene leefruimte. Veel aandacht zal de komende twee jaar uitgaan naar het 50 jaar-jubileum van deze buurt. In 2023 en 2024 is het vijftig jaar geleden dat De Buitenpepers uit de poldergrond werd gestampt.

Biodiversiteit

Een mooie aanleiding om dat feit op te luisteren met bloeiende inheemse planten die we samen tot in lengte van jaren gaan verzorgen. Want hiermee willen we onze buurt blijvend kleur geven en zo tegelij-kertijd de afnemende biodiversiteit terugwinnen. Want de bloemen zullen vele wilde bijen en vlinders gaan aantrekken.

Overleg met de gemeente

In nauw overleg met de gemeente zullen we op een tiental locaties in de buurt plantenborders aanleggen waarvoor we een beplantingsplan aan het uitwerken zijn. De borders gaan we samen met gemotiveerde bewoners uit de buurt beheren. Via de Peperpraat blijven we rapporteren over de voortgang van dit project.

Heb je vragen of wil je graag meedoen, stuur een mail naar natuurwerkgroepnoord@gmail.com

Je bent van harte uitgenodigd.
Een hartelijke groet van Ken Yau, Evert-Jan Ulrich en Maurits Tax.