Elektrische deelauto’s: De Buitenpepers als proefbuurt

Naast het stimuleren van deelvervoer met elektrische auto’s wil Jaap Klink met ‘De Mobiele Brigade’ deze deelauto’s ook inzetten om – zodra het weer kan, na de corona-lockdown – ouderen en andere buurtbewoners die minder mobiel zijn door vrijwilligers uit de buurt van A naar B te laten brengen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat eenzaamheid vooral onder senioren voor een groot deel ontstaat vanuit het gebrek aan mobiliteit. Jaap zou binnenkort

graag in De Buitenpepers en omgeving willen starten met een klein onderzoek om erachter te komen of er interesse is in deelauto’s en in hoeverre er minder mobiele buurtbewoners en vrijwillige chauffeurs zijn, die slim aan elkaar te koppelen zijn. Heb je nu interesse? Voor meer informatie kun je bij Jaap terecht. Ook als je samen met Jaap en Siegfried aan de slag wilt: Jaap Klink, tel. 06-24919183, of mail naar jaap@broed.nu

Aanleiding

Eén van de oorzaken van eenzaamheid onder ouderen is de mobiliteit, die naar mate je ouder wordt alleen maar verder afneemt. Waar je vroeger nog even de fiets of de auto pak-te, ben je nu afhankelijk van het Openbaar Vervoer, de

senioren- en regiotaxi of van familie, buur of een vrijwilliger. Er zijn meerdere redenen waarom ouderen niet meer zo vaak de deur uit gaan. De kosten en de ontoegankelijkheid van het Openbaar Vervoer kunnen een drempel zijn. Ook zijn ouderen wat vaker verlegen om hulp in te schakelen. Misschien speelt ook minder flexibiliteit een rol of een gevoel van onveiligheid. Allemaal belemmeringen om niet meer zo vanzelf de deur uit te gaan. Die drempels zorgen ervoor dat ouderen steeds toch maar liever thuisblijven. Wij vinden dit zonde en we geloven dat dit probleem bij een overvloed aan stilzittende mensen én de opkomst van elektrische deelauto’s, opgelost zou moeten kunnen worden. Veel mensen zijn bereid om, als ze op dat moment toch niet zo veel te doen hebben, een oudere uit de buurt op vrijwillige basis wel eventjes van A naar B te brengen. Het is een kleine moeite, het levert interessante gesprekken op en het zorgt zéker voor een voldaan gevoel als je iemand een leuke avond of dag kunt bezorgen.

Ons idee

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een lokaal ‘platform’ dat oudere buurtbewoners slim in contact brengt met een beschikbare chauffeur, die op zijn of haar beurt gebruik kan maken van een beschikbare elektrische deelauto in De Buitenpepers. Via een online- en belplatform kunnen ouderen die spontaan of gepland ergens naartoe gebracht willen worden, sneller en makkelijker een vrijwillige chauffeur vinden.

Met behulp van deelauto’s in combinatie met een groep van vrijwilligers, kan elke (telefonische) rit aan vraag via het

platform telkens aaneen grote groep vrijwilligers worden aangeboden. De vrijwilligers kunnen snel hun beschikbaarheid doorgeven en als de groep groot genoeg is, zou er altijd wel iemand beschikbaar moeten zijn. Het voordeel voor de oudere is dat hij of zij snel duidelijkheid krijgt, flexibeler wordt, vaker de deur uitgaat en uiteindelijk het gevoel van bewegingsvrijheid en spontaniteit terugkrijgt. Voor de chauffeurs is het platform een flexibele en laagdrempelige manier om zich betekenisvol in te zetten als vrijwilliger.

Siegfried Willems